2020. június 15., hétfő

2020. június 3., szerda

2020. május 16., szombat

Online könyvtári óra

Kedves Ötödikesek!
A digitális oktatás keretei között nehéz elképzelni a könyvtári órákat. Hiszen hiányoznak hozzá a könyvek.
Azonban néha mégis sikerül.
A szombathelyi Brenner János Nevelési Központ könyvtárostanára Iványiné Nagy Kinga tanárnő készített egy távoktatási anyagot. Szeretném, ha ti is megcsinálnátok.
A megoldáshoz csak az irodalomkönyvetekre van szükség, ez pedig ott van nálatok.

A óra anyagát itt találjátok:

A könyv részei

Az eredményeket én is meg fogom tudni az utolsó oldalról. Jó munkát!
Ida néni

2019. december 17., kedd

Rákóczi vetélkedő - eredmények

Minden évfolyamon tudtunk győztes csapatot hirdetni.

8. évfolyam
Bozsik Kitti, Bakó Zina 8. b


7. évfolyam
Bagi Bence, Luterotty Márton, Mozsgai Lara 7.b


6. évfolyam
Bagin Rebeka 6. a


5. évfolyam
Csollány Lilla, Osváth Jázmin, Rudolf Dorka 5.a

Oklevelet kaptak még a szép megoldásokért

7. évfolyam - Berki Flóra, Fodor Zsófia 7. a
8. évfolyam - Szabó Petra, Szijártó Ivett 8.c

2019. december 10., kedd

2019. november 25., hétfő

Rákóczi és kora - vetélkedő

A héten még várjuk az utolsó forduló megoldásait.
De látom, hogy van még néhány korábbi elmaradt forduló is néhány csapatnál.
Ezeket is be lehet még adni a héten!

Legyetek továbbra is figyelmesek és a helyes megoldások mellett a pontos forrásmegjelölést is tartsátok szem előtt!

A vetélkedő jelenlegi állása megtekinthető itt: 2019. nov. 25.

A fiatal Rákóczi.
A kép a munkácsi vár folyosóján látható

2019. november 13., szerda

Vetélkedő 8. forduló

Befejezéséhez közeledik a Rákóczi emlékév alkalmából szervezett vetélkedősorozat. Íme az utolsó feladatsor.
Erre - és az esetleg még elmaradt korábbi fordulók pótlására - 2 hetetek van.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. november 27. szerda

1. feladat

Rákóczi a szabadságharc után
1. A szabadságharc elbukása után Rákóczi a bujdosást választotta. Először Lengyelországban, később Franciaországban élt. Élete utolsó két évtizedét hol élte le?
Add meg a város koordinátáit! (Használd a földrajzi atlaszt!)
2. Mi volt Rákóczi kedvenc időtöltése a száműzetésben?
Milyen szerszámokat használhatott ehhez a munkához? Legalább hármat írj!
3. Milyen volt ez a város Rákóczi korában?
A város mely részén laktak a bujdosó kurucok? Hogy hívják ma az utcát?
Milyen épületekben laktak? Kik vigyáztak Rákóczi biztonságára?
4. Készült egy festmény is Rákócziról, amely címében is viseli ezt a török városnevet.
Ki festette és mi a festmény címe?
5. A fejedelem itt halt meg, ebben a városban, de hamvai ma már nem ott nyugszanak. Hol? Mikor szállították oda, ahol most nyugszik?
Forrás:

2. feladat

A bujdosók
1. Rákóczi halála után a száműzött kurucok szerettek volna visszatelepedni Magyarországra, kérvénnyel fordultak Mária Terézia királynőhöz, hogy hazajöhessenek.
Mit válaszolt nekik az uralkodó? (Négy szóból álló latin mondat.)
2. Melyik versből van az alábbi részlet:
"Egyedűl hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását-
Egyedűl, egyedűl
A bujdosók közűl,
Nagy Törökországban!...
Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugovó
Rákóczi nagy lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában!"
Ki írta? Mi a vers címe, kiről szól? Melyik tenger mormolását hallgatja? Hol?
Mutatsd be néhány mondatban a versben bemutatott személyiség életét és munkásságát, valamint a történelmi helyzetet, amiben élt.
Forrás:

3. feladat

Kire gondoltunk?
A leírás alapján nyomozzátok ki, melyik – Rákóczihoz kapcsolódó – jeles személyiségre gondoltunk!

1. A Nyugat első nemzedékének jelentékeny novellistái közé tartozik, aki egyben nagy képzettségű nyelvtudós volt, igen jól verselt. Jelentős műve a Királyhágó. Történelmi regényt írt Rákócziról.
Ki ő?

2. Írói sikere egy botránnyal kezdődött. Párbajban megölt egy embert, ezért néhány hónapra államfogházba zárták. Itt, a zárkában írta első regényét. A Magyar Tudományos Akadémia 1925-ben őt ajánlotta az irodalmi Nobel-díjra. Pro libertate címen írt regényt. Könyvtárunkban is megtaláljátok. Ki ő?

3. Történész, aki Hóman Bálinttal együtt egy nagy történelmi enciklopédia írója. 1913-ban jelentette meg a fejedelemről szóló művét, amely az iskola könyvtárában is megvan. Ebben levéltári források alapján az emigrációban élő Rákóczi tevékenységének árnyoldalaira is rámutatott, és kiemelte személyiségének gyengeségeit. Ki volt ő, mi a mű címe? Használt a Kistékát, az iskolai könyvtár katalógusát!

4. Rákóczi apródja volt. Legismertebb műve a Törökországi levelek, amely egy levelekből felépített regény; két főszereplője a leveleket író rodostói száműzött, valamint a teljesen fiktív címzett, a Konstantinápoly mellett lakó P.... E.... grófné.

5. Történész, egyetemi tanár, a Rákóczi-kor jeles kutatója, Nógrád megye és Salgótarján díszpolgára. Egyik műve Rákóczi korai éveit dolgozza fel. Ez a mű is megvan a könyvtárunkban.
Ki ő és mi a mű címe?

6. A kuruc korról készült egy film, amelynek zenéjét egy olyan zeneszerző írta, akiről Szentendrén tér van elnevezve. Ki a zeneszerző?
+ 1. kérdés: Mi a film címe? Kinek a regényéből készült a film?

2019. november 6., szerda

Vetélkedő 7. forduló


BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. november 13. szerda

1. feladat

Egészítsd ki az alábbi szöveget!
II. Rákóczi Ferenc 1676. március ...(1) - én született a Zemplén megyei …………(2) ban.
Édesanyja …………(3), 1685. és 1688. között a …………(4) várat védte a …………(5) ellen.
Mostohaapja …………(6) volt.
A vár eleste után az ifjú Rákóczit elszakították családjától és a csehországi …………(7) -ban nevelkedett.
Már felnőttként tért vissza felső-magyarországi birtokaira, ahol tapasztalta a …………(8) .
A francia királlyal keresett szövetséget, de leveleit elfogták és őt magát a …………(9) börtönbe vetették.
Innen …………(10) szöktette meg.
Forrás:

2. feladat

Gyűjtsd össze II. Rákóczi Ferenc életének 10 fontos helyszínét! Jelöld be ezeket az alábbi vaktérképen és egy-egy mondatban írd le, hogy mi történt ott! Írj mellé évszámot is! Írhatsz olyan helyszínt is, amelyik ezen a térképen nem jelölhető. (Ha ilyet írsz, pontosan add meg hol található!)

Forrás:


3. feladat

Mikor történt? Összekeveredtek az évszámok. Javítsd ki! A helyes táblázatot küldd el vagy add be! És ne felejtsd el a forrást megadni!

1676. március 27.
A bécsi udvar elrendeli a magyarországi végvárak felrobbantását.
1697. július
Megszületik Borsiban II. Rákóczi Ferenc.
1702. február 7.
Rákóczit a brezáni várban kuruc felkelők keresik fel és kérik, hogy álljon a függetlenségi mozgalom élére.
1703. május 6.
Kirobban a hegyaljai kurucz felkelés
1704. július 8.
Rákóczit erdélyi fejedelemmé választják
1705. szeptember 12-október 3.
Ónodi országgyűlés. A Habsburg-ház trónfosztása.
1707. május 1-
június 18.
Szécsényi országgyűlés. A rendek Rákóczit vezérlő fejedelemmé választják és teljhatalommal ruházzák fel.
1711. április 30.
A kurucok a majtényi síkon leteszik a fegyvert
1711. május 1.
Száműzetésben meghal Rákóczi fejedelem a törökországi Rodostóban
1735. április 8.
Aláírják a szatmári békét, amely a szabadságharc végét jelenti.
1906.
Rákóczi emlékév
2019.
Rákóczi hamvait hazahozzák Rodostóból és eltemetik a kassai dómban.


2019. október 23., szerda

Vetélkedő 6. forduló


Rákóczi és kora – vetélkedő – 6. forduló

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. november 6. szerda

1. feladat
Rákóczi emléktábla Munkácson

A kuruc-labanc háborúban is természetes volt, hogy minden hadvezér igyekezett megtudni ellenfelének titkos szándékait, harcra készülő csapatainak felvonulását, erejét.
Nézz utána a kor hírszerzőinek, kémeinek interneten:
Kérdések
- Képeztek-e ki a kurucok kémeket azért, hogy kipuhatolják az ellenség szándékát, erejét?
- Milyen hosszú volt egy-egy ilyen kuruc "kém" megbízatása?
- Rákóczi fejdelem és a kurucok milyen forrásból szereztek még információt a bécsi udvar terveiről?
- A kuruc-labanc háborúban mi volt a rabkicserélő bizottság feladata?
- A rabok cseréjénél menyit "ért" egy kuruc ezredes?

2. feladat

„A leveleket, hivatalos harctéri jelentéseket, parancsokat abban az időben lovas, vagy gyalogos futárok hozták és vitték, vagy pedig rendes postajáratok útján, előre meghatározott útvonalakon jutottak céljukhoz. A futároknak sokszor ellenséges csapatoktól megszállt területeken kellett keresztül jutni és számolni kellett azzal, hogy az ellenség elfogja, vagy ügyes kémek segítségével behálózza őket, és a levelet elszedi tőlük. Ezért volt nagyon fontos és célszerű, hogy azokat olyan titkos írással írják, amelynek kulcsát csak a levél írója és a címzett ismerheti.”
Kérdések:
- Tudunk-e olyan kémről, aki a hadvezetés bizalmát élvezte aránylag hosszú ideig?
- Hány titkos kulcs maradt ránk Rákóczi levelezéséből?
- Hogyan védekeztek az ellen, hogy az ellenfél könnyen megfejtse a rejtélyesen megírt leveleket?

3. feladat

Volt a Rákóczi-szabadságharcban használt olyan titkosírás, amelyben a kulcs, két, egymástól értelemben egyébként is távol álló szónak, kölcsönös, váltakozó értelme volt?
Kérdések, feladatok:
- Írj erre egy történelmi példát!
- Kik voltak Rákóczi fejedelem legbizalmasabb munkatársai, akik tudták a titkos kulcsokat?
- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis musicalis"-nak neveztek?
- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis arithmeticus"-nak neveztek?

- Milyen kulcs volt a „ Clavis generalis ex Szatmár a Glöckelspegius cum Bellico Consilio 1704” ?