2019. október 23., szerda

Vetélkedő 6. forduló


Rákóczi és kora – vetélkedő – 6. forduló

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. október 30. szerda

1. feladat
Rákóczi emléktábla Munkácson

A kuruc-labanc háborúban is természetes volt, hogy minden hadvezér igyekezett megtudni ellenfelének titkos szándékait, harcra készülő csapatainak felvonulását, erejét.
Nézz utána a kor hírszerzőinek, kémeinek interneten:
Kérdések
- Képeztek-e ki a kurucok kémeket azért, hogy kipuhatolják az ellenség szándékát, erejét?
- Milyen hosszú volt egy-egy ilyen kuruc "kém" megbízatása?
- Rákóczi fejdelem és a kurucok milyen forrásból szereztek még információt a bécsi udvar terveiről?
- A kuruc-labanc háborúban mi volt a rabkicserélő bizottság feladata?
- A rabok cseréjénél menyit "ért" egy kuruc ezredes?

2. feladat

„A leveleket, hivatalos harctéri jelentéseket, parancsokat abban az időben lovas, vagy gyalogos futárok hozták és vitték, vagy pedig rendes postajáratok útján, előre meghatározott útvonalakon jutottak céljukhoz. A futároknak sokszor ellenséges csapatoktól megszállt területeken kellett keresztül jutni és számolni kellett azzal, hogy az ellenség elfogja, vagy ügyes kémek segítségével behálózza őket, és a levelet elszedi tőlük. Ezért volt nagyon fontos és célszerű, hogy azokat olyan titkos írással írják, amelynek kulcsát csak a levél írója és a címzett ismerheti.”
Kérdések:
- Tudunk-e olyan kémről, aki a hadvezetés bizalmát élvezte aránylag hosszú ideig?
- Hány titkos kulcs maradt ránk Rákóczi levelezéséből?
- Hogyan védekeztek az ellen, hogy az ellenfél könnyen megfejtse a rejtélyesen megírt leveleket?

3. feladat

Volt a Rákóczi-szabadságharcban használt olyan titkosírás, amelyben a kulcs, két, egymástól értelemben egyébként is távol álló szónak, kölcsönös, váltakozó értelme volt?
Kérdések, feladatok:
- Írj erre egy történelmi példát!
- Kik voltak Rákóczi fejedelem legbizalmasabb munkatársai, akik tudták a titkos kulcsokat?
- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis musicalis"-nak neveztek?
- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis arithmeticus"-nak neveztek?

- Milyen kulcs volt a „ Clavis generalis ex Szatmár a Glöckelspegius cum Bellico Consilio 1704” ?

2019. október 19., szombat

Buzdítás félidőben


II. Rákóczi Ferenc és kora

Vetélkedő a Rákóczi év alkalmából
2-3 fős csapatoknak
A feladatok minden héten csütörtökön a http://rakoczikonyvtar.blogspot.com/ oldalon jelennek meg.

Általános tudnivalók


A vetélkedő 8 fordulós
Minden forduló az adott héten csütörtökön jelenik meg
a könyvtári blogon
és
a könyvtár előtti faliújságon
Minden forduló megoldásainak beadási határideje:
a következő hét szerda
A megoldást
·        e-mailen lehet elküldeni a rakoczi.konyvtara@gmail.com e-mailcímre
·        vagy papíron, kézzel írva lehet beadni a könyvtárban.
A megoldás két részből áll:
1. válasz a kérdésre – 4-5 mondatban
2. a felhasznált forrás megjelölése:
A könyv, folyóiratcikk vagy a weboldal megjelölése, ahol a választ találtad.
Ennek a formája:
- Ha önálló műre hivatkozol:
Szerző(k) neve (megjelenés ideje): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve,
a mű terjedelme
- Ha folyóiratcikkre hivatkozol:
Szerző(k) neve (év): cím, alcím  In: folyóirat címe, száma, oldalszám
- Ha az interneten találtad az információt:
Szerző(k) neve (év): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme, URL, utolsó letöltés dátuma (= ez az a nap, amikor onnan kiírtad)

Roskovits Ignác: Rákóczi
Forrás: https://keptar.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=80133 (2019. 10. 15.)


2019. október 16., szerda

Vetélkedő 5. forduló

Az 5. forduló megoldásának határideje okt. 24. csütörtök, mert szerdán nem jövünk iskolába.

Rákóczi és kora vetélkedő - 5. forduló

1. feladat:  Kurucok – Rákóczi vitézei
Rajzolj le egy kuruc vitézt! Tetőtől talpig öltöztesd fel! Milyen ruhákat viselt, mit hordott magánál? Milyen fegyverei voltak? Feltétlenül legyenek rajta a következők:

- süveg
- mente
- dolmány
- kacagány
- kard
- karabély
- lóding
- tarsoly
- paszomány
- öv
- sujtás
- lábbeli
- nadrág
- buzogány (v. tollasbot) és
- pantallérszíj

Az itt látható vitéz alak felöltöztetésével is megoldhatod a feladatot!
Most se maradjon el a forrás megjelölése!

2.    feladat:    Keresztrejtvény
Ha helyesen megfejtitek a rejtvényt, II. Rákóczi Ferenc nagyapjának a nevét kapjátok a kiemelt függőleges sorban:
1. Tarpai jobbágy, aki hazahívta a felkelők élére Rákóczit
2. Haláláig itt élt a fejedelem udvartartásával együtt.
3. A fejedelem hűséges társa a száműzetésben.
4. II. Rákóczi Ferenc lánytestvére.
5. Mostohaapja (Édesanyjának második férje)
6. Édesanyja
7. A történelmi Magyarországot északon és keleten övező hegyvonulat.
8. Itt raboskodott Rákóczi 1703. előtt.
9. Rákóczi hadvezére, sikeres dunántúli hadjáratok vezetője.
10. Rákóczi fővezére.
11. Ebben az országban élt Rákóczi a száműzetés éveiben.

Forrás:

3.   feladat:      Rákóczi kortársa
Rákóczi korának egyik nagy tudósa volt Gottfried Wilhelm Leibniz. Nézz utána ki volt.
Munkássága során kidolgozott olyan jelzéseket, amelyeket még ma is használunk.
Melyek ezek a jelek és melyik tantárgyban, tudományágban használjuk ezeket?
          Forrás.

2019. október 9., szerda

Vetélkedő 4. forduló


II. Rákóczi Ferenc szobra az iskola belső udvarán
Páljános Ervin alkotása

Rákóczi és kora vetélkedő - 4. forduló
Kortársak, koronás fők, költők, komédiások, tudósok

1)  Nézz utána, találkozhatott-e Rákóczi...
a)     Mátyás királlyal
b)    Mária Teréziával
c)     Mikes Kelemennel
d)    a Napkirállyal
e)     a Robinson írójával
f)      a haza bölcsével
g)    a legnagyobb magyarral
h)    Amerika felfedezőjével
i)       a Gulliver írójával
Melyikükkel találkozott?
Forrás:
2)  Találkozhatott, de vajon találkozott-e?
j)       az orosz cárral
k)    a német-római császárral
l)       a francia királlyal
Kik voltak ők? Mikor, hol találkoz(hat)tak a fejedelemmel?
Forrás:
3)  Találkozott-e Rákóczi?
m)  a Nők iskolája és Az úrhatnám polgár írójával
n)    az integrál- és differenciálszámítás felfedezőjével
o)    a szeizmográf feltalálójával
Kik voltak ők? Néhány mondatban mutasd be a munkásságukat!
Forrás:

2019. október 2., szerda

Vetélkedő 3. forduló


II. Rákóczi Ferenc és kora

A 3. forduló feladatai a 4 - 6. évfolyam és a 7 - 8. évfolyam számára különböző
A forrás megjelöléséhez segítség:
http://rakoczikonyvtar.blogspot.com/2018/12/hivatkozas.html

Címerek, pénzek, zászlók... 

4-6. osztályosok:
1. Rajzold le a Rákóczi család címerét!
Ne nyomtasd, ne fénymásold, hanem sajátkezűleg, színes ceruzával rajzold!
2. Rajzold le a Rákóczi-szabadságharc zászlóját! Lehetőleg színesben, sajátkezűleg!
Nézz utána mit jelent a latin felirat, amelyet ráhímeztek!
3. Nézz utána milyen pénzérmék voltak érvényben a Rákóczi-szabadságharc idején!
Sorold fel ezeket!
Válassz ki közülük egyet és rajzold le az érme mindkét oldalát!
4. Nézz utána, mit jelentenek a feliratok a pénzen!
Forrás:

Emlékiratok, regények, versek... 

7-8. osztályosok:
1. Rákóczi a bujdosás évei alatt két irodalmi értékű művet is írt. Melyek ezek?
Melyik miről szól? Milyen nyelven írta Rákóczi?
Forrás:
2. Rákóczi személye, sorsa, a szabadságharc kora sok írót, költőt megihletett a későbbi századokban. Regények, versek, drámák íródtak.
Gyűjtsd össze azokat az irodalmi műveket, amelyekben szerepel II. Rákóczi Ferenc!
Minél többet tudtok összegyűjteni, annál több pontot ér a megoldásotok.
Forrás:


2019. szeptember 25., szerda

Vetélkedő 2. forduló


Csodás válaszokat kaptunk az első forduló feladataira.
Nagyon ügyesek vagytok! :-)

De ne felejtsétek el, hogy a forrás megjelölése nagyon fontos!
A pontozásnál a pontszámok felét a forrásmegjelölés adja.
Lásd a tudnivalók között!
Bizony volt, aki ezt elfelejtette...

Íme heti FELADATOK:
Határidő: október 2. szerda
1.     
II. Rákóczi Ferenc édesapja, I. Rákóczi Ferenc korán meghalt. A gyermek Rákóczi 12 éves koráig anyja és annak második férje mellett nevelkedett. Zrínyi Ilona második férjének a keze alatt tanulta a fegyverforgatást, a hadi tudományokat.
a.) Ki volt a nevelőapja?
Egy várban éltek, amelyet ostromolt az ellenség.
b.) Melyik volt ez a vár? Hol található ez a vár? Ma melyik országban van? Mi a tájegység neve?
Forrás:
2.    
a.) Ki volt II. Rákóczi Ferenc felesége? Milyen származású volt? Hány évesek voltak amikor házasságot kötöttek?
b.) Egy németországi város hatalmas székesegyházában volt az esküvőjük. Melyik ez a város? Melyik folyó partján fekszik? Hány km-re van a német fővárostól?
A hatalmas székesegyház hány méter magas?
A világ hányadik legnagyobb temploma?
Forrás:
3.    
II. Rákóczi Ferenc nagyon jó nevelésben részesült. Művelt, olvasott ember volt.
Tudhatta-e, tanulhatta-e már, hogy az élő szervezetet sejtek építik fel?
Forrás:

2019. szeptember 18., szerda

Vetélkedő 1. forduló1. forduló

Beadási határidő: szeptember 25. szerda

Feladatok

1.
Mikor és hol született II. Rákóczi Ferenc mikor és hol halt meg?
Kik voltak szülei és nagyszülei?
El ne felejtsd pontosan leírni, hogy hol találtad meg a választ!
2.
Készítsd el II. Rákóczi Ferenc családfáját, a nagyszüleitől a gyerekeiig.
Legyen feltüntetve mindenkinek a születési helye, ideje és halálozási évszáma, halálának helye.
El ne felejtsd pontosan leírni, hogy hol találtad meg a választ!
3.
A könyvtárban láthatod II. Rákóczi Ferenc legismertebb portréját.
Mutasd be a képet! Ki, mikor festette, milyen stílusban?
Hogyan ábrázolja a kép a fejedelmet? Milyen öltözetben láthatjuk a fejedelmet a festményen? Mit visel a nyakában?
El ne felejtsd pontosan leírni, hogy hol találtad meg a választ!

A megoldást
·        e-mailen lehet elküldeni a rakoczi.konyvtara@gmail.com e-mailcímre
·        vagy papíron, kézzel írva lehet beadni a könyvtárban.
A megoldás két részből áll:
1. válasz a kérdésre – 4-5 mondatban
2. a felhasznált forrás megjelölése:
A könyv, folyóiratcikk vagy a weboldal megjelölése, ahol a választ találtad.
Ennek a formája:
- Ha önálló műre hivatkozol:
Szerző(k) neve (megjelenés ideje): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve,
a mű terjedelme
- Ha folyóiratcikkre hivatkozol:
Szerző(k) neve (év): cím, alcím  In: folyóirat címe, száma, oldalszám
- Ha az interneten találtad az információt:
Szerző(k) neve (év): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme, URL, utolsó letöltés dátuma (= ez az a nap, amikor onnan kiírtad)

2019. szeptember 16., hétfő

FELHÍVÁS


II. Rákóczi Ferenc és kora

Vetélkedő a Rákóczi év alkalmából
2-3 fős csapatoknak
A feladatok minden héten csütörtökön itt a blogon jelennek meg.

Általános tudnivalók


Az első forduló szept. 19-én csütörtökön jelenik meg
Az első forduló megoldásainak beadási határideje:
szeptember 25. szerda
A megoldást
·        e-mailen lehet elküldeni a rakoczi.konyvtara@gmail.com e-mailcímre
·        vagy papíron, kézzel írva lehet beadni a könyvtárban.
A megoldás két részből áll:
1. válasz a kérdésre – 4-5 mondatban
2. a felhasznált forrás megjelölése:
A könyv, folyóiratcikk vagy a weboldal megjelölése, ahol a választ találtad.
Ennek a formája:
- Ha önálló műre hivatkozol:
Szerző(k) neve (megjelenés ideje): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve,
a mű terjedelme
- Ha folyóiratcikkre hivatkozol:
Szerző(k) neve (év): cím, alcím  In: folyóirat címe, száma, oldalszám
- Ha az interneten találtad az információt:
Szerző(k) neve (év): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme, URL, utolsó letöltés dátuma (= ez az a nap, amikor onnan kiírtad)