2012. december 29., szombat

Olvasnivaló - Jeney Zoltán: Rév Fülöp

Nemrégen írtam egy nyári könyvélményemről, Nyulász Péter Helka c. remek könyvéről. Most egy másik balatoni könyvet ajánlok, amely szintén remek olvasmányélményt jelenthet kb. 7-97 éves korig. 

A bejegyzés forrása:
http://konyvmutatvanyosok.wordpress.com/2012/08/09/jeney-zoltan-rev-fulop/

„Festeni könnyű, ha valaki nem tudja, hogy kell,
de nagyon nehéz, ha tudja.“ (Degas)
A Balaton nekem fogalom. De már tavaly is más szemmel néztem a tóra Nyulász Péter Helkája miatt. Idén pedig Budapestről odafelé olyan hangosan nevettem az autóban, hogy kénytelen voltam hátrafordulni és a gyerekeimnek is hangosan felolvasni Jeney Zoltán Rév Fülöp című Balatóniai lovagregényét. Ezek után nem meglepő, hogy a borongós napokat túrázással töltve sok helyen felröppent ez és ehhez hasonló kérdés: és akkor ott lakik Csobánc király?
Szerencsére a mesékre fogékony gyerekeim készséggel elhitték, hogy ezek a helyek teljes pompájukban csak az igazi lovagok számára láthatóak, olyan meg nem terem minden bokorban.
Legalábbis egészen addig, amíg Jeney Zoltán meseregényébe nem fogunk, tekintve, hogy bizony a mi lovagunk épphogy a szántódpusztán hevertében „termett“. A könyv pedig olyannyira finomra sikeredett, még finomabbra, mint a tördemic, hogy egyelőre toronymagasan vezeti „a nyár legjobb olvasmánya“-listát nálam. 

2012. december 25., kedd

Karácsonyi történet


1Történt pedig azokban a napokban: Rendelet ment ki Augusztusz császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriát Kvirínusz kormányozta. 3El is ment mindenki, hogy összeírják, mindenki a maga városába. 4Fölment tehát József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5hogy összeírják Máriával, eljegyzett feleségével, aki áldott állapotban volt. 6Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, 7és megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. 8Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. 9Egyszer csak ott termett mellettük... folytatás

2012. december 22., szombat

Karácsonyváró történetek4 - Dickens: Karácsonyi ének

A főszereplő Ebenezer Scrooge, a fösvény uzsorás, lelketlen milliomos, aki utál minden szépet és jót sőt a karácsonyi ünnepeket és annak készülődését egyenesen gyűlöli. Egy karácsony éjjelen három szellem látogatja meg egymás után. Az első, az elmúlt karácsony szelleme Scrooge gyermekkorát idézi fel, elmúlt karácsonyait, és egyben megmutatja azokat az eseményeket, amik Scrooge jellemének kialakulásához vezettek.

A jelen karácsony szelleme megmutatja neki unokaöccse, Fred és alkalmazottja, Bob Cratchit otthonát. Cratchit szegény ember, kevés a fizetése, nincs pénze mozgássérült kisfia, Tim kezeltetésére sem. Scrooge sajnálni kezdi a kisfiút.

A harmadik, a jövő karácsony szelleme megmutatja Scrooge-nak, milyen lesz a jövő, ha nem változtat viselkedésén. Ez a szellem a legfélelmetesebb, külseje a „nagy kaszást” idézi fel. A szellem megmutat Scrooge-nak egy letakart halottat, akiről senkinek nincs egy kedves szava és akinek a halálán mindenki örvendezik, és azt is megmutatja, hogy a kis Tim meghalt kezeletlen betegsége miatt, és családja gyászolja. Ezután Scrooge látja a saját sírját is, és ráébred, hogy a halott, akit senki nem szeretett, ő maga. Scrooge megváltozik az átélt élmény hatására, kedves, jólelkű emberré válik. Tim sem hal meg, mert Scrooge fizeti a gyógykezelését.

2012. december 19., szerda

Karácsonyváró történetek3 - Fekete István: Karácsony éjjel

A konyhából behallatszott a tűz pattogása, de aztán betették az ajtót s a kocsmában csend lett. A bádog lámpaernyő karimája némán hajlongott a repedezett gerendán és amint a láng megbillent, mintha valaki sóhajtott volna.

Az ablakok arcán csendesen szivárgott a cseppé hűlt pára, az ajtókilincs ferdén állt, mintha valaki be akarna jönni s a székek úgy álltak az asztalok mellett, mintha fáradt karjukkal szívesen az asztalra könyököltek volna.

Ekkor megpendült egy húr a kemence mellett. Az öreg Tallér rátette kezét a cimbalomra, mert véletlenül ütötte meg a húrt, de a lágy zendülés már szétszállt a szobában, megsimogatta a falakat, lengett a levegőben, aztán visszahullt a cimbalomra, mint fészekre a madár.
folytatás

2012. december 15., szombat

Karácsonyváró történetek2 - Andersen: A kis gyufaárus lány

Kegyetlen hideg volt, hullott a hó és már sötétedett; az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadonfőtt és mezítláb. Amikor elindult hazulról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette. Mert a papucs nagy volt, igen nagy - az édesanyja hordta valamikor -, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhanc szaladt el - azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg se találta a szegény kislány.
Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg. Rongyos kis kötényét összefogta: egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatulyát meg a kezében szorongatott. Egész álló nap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát se vettek tőle, és alamizsnát se adott neki senki: Éhesen és hidegtől reszketve vánszorgott tovább; szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő, hosszú szőke hajára, de nem is gondolt vele.
Az ablakokból ragyogó világosság és sült liba pompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilvesztereste. A szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében.
folytatás

2012. december 11., kedd

Karácsonyváró történetek - Hoffmann: Diótörő

Karácsony estéje

Stahlbaum egészségügyi főtanácsos gyermekeinek december huszonnegyedikén egész nap tilos volt bemenniük a nappali szobába és még inkább az abból nyíló szalonba. Frici és Marika a hátsó szoba sarkában kuporogtak, az alkonyi sötétség egyre mélyült körülöttük, s mivel elfelejtettek lámpát vinni nekik, inukba szállt a bátorságuk. Frici titokban súgta meg húgának (aki éppen hétéves múlt), hogy a bezárt szobákból kora reggel óta különös zizegést, zörgést és halk koppanásokat hall, s a folyosón az imént sötét kis emberke - nem más, mint Drosselmeier keresztpapa - suhant végig nagy ládával a hóna alatt.
Marika örömében összecsapta a kezét, és fölkiáltott:
- Ó, vajon mi szépet csinálhatott nekünk? 

2012. december 6., csütörtök

Szent Miklós legendája


Krisztus után 245-ben Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez, (aki apja testvére volt,) a város kolostorába költözött. Az Ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Ember szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándokuton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált ! Zarándok utról visszafelé, betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városba, ahol legendás körülmények között püspökké választották.


52 évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspökük, de még vezetőjüknek is tartottak. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hírdetett. Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az Egyházzal, halála után, ezért az engedetlenségért egy időre ki is tagadták az Egyházból!
Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is, ami valójában megtörtént:
A kolostor szomszédságában él egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betévő falatra is alig jutott. Három férjhez menés elött álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök , és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, a hóborította Taurus hegyről, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák, hogy maga a Tél-Apó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte " Noel Baba" -nak, ami azt jelenti " Ajándékozó Apa". A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték.
325-ben részt vett a niceai Első Ökumenikus Zsinaton, ahol egy szenvedélyes vitában arcul ütötte Ariust. Ezért a tettéért azonnal elmozdították a Zsinatból, és felmentették püspöki teendői alól. Még azon az éjszakán a Zsinat több tagjának egyazon különös álma volt: Nikolas jelent meg előttük, egyik oldalán Isten állt, kezében az evangéliummal, a másik oldalon Szűz Mária érseki palásttal, így kinyilvánítva szimpátiájukat a magáról megfeledkezett püspök iránt. Az ámulatba esett tanácstagok azonnal Nikolashoz siettek, és bocsánatot kérve visszahelyezték pozíciójába. Ettől fogva óriási tiszteletnek örvendett, mindenki úgy tekintett rá, mint egy nagy emberre, aki nem esztelen dühből vágta arcon a szüntelenül istenkáromló Ariust, hanem Isten iránti buzgalmából.
Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét ( 342 december 6-án ) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást.

2012. november 23., péntek

Erdélybe készülünk

Előadást tartottam a 7. osztályosoknak a májusi erdélyi kirándulásra és a könyvtári témanapokra készülve. Közzéteszem az előadás képanyagát és az útvonaltérképeket.

2012. november 13., kedd

Elektronikus, digitális, virtuális 2.A virtuális könyvtár

A könyvtár virtualitása azt jelenti, hogy a könyvtári szolgáltatások elhagyják az épületének falait. Míg a hagyományos könyvtár csak saját olvasóit szolgálja ki, addig a virtuális könyvtár mindenkit, hiszen nincs beiratkozási díj és bárhonnan elérhető. Elsődleges forrásai azon gyűjtemények, amelyek Interneten elérhetők: az ingyenes folyóiratok, a vállalati kutatási jelentések, preprint kiadványok, hírcsoportok és szövegtárak. Sokan az Internetet is virtuális könyvtárként értelmezik, hiszen mindenki megtalálhatja benne az információt, amire szüksége van. A virtuális könyvtár nem tárolja a dokumentumokat, mint a digitális könyvtár, csak hivatkozik más gépen lévő állományokra. Olyan azonosítók rendezett gyűjteménye, amelyek másutt tárolt és hálózaton elérhető dokumentumokat jelölnek és tesznek elérhetővé. Előnye, hogy a hozzáférés időben és térben nem korlátozott, valamint a legtöbb esetben regisztrálni sem kell a használathoz. Elsődleges forrásai az interneten keresztül elérhető gyűjtemények. Az internetes publikációk többsége jelentés, sajtóközlemény vagy feljegyzés, és ide tartoznak a preprint kiadványok is. Természettudományi területeken a legnagyobb a preprintszerverek száma, amelyekről szakterületenként archívumokba gyűjtik a dokumentumokat. Így a még nem publikált cikkek is hamar hozzáférhetőek, mielőtt esetleg érdektelenné, túlhaladottá válnának. A MEK virtuális könyvtári részében gyűjti a következő dokumentumtípusok URL címeit is, törekedve ezek folyamatos bővítésére és frissítésére: 1. magyar elektronikus könyvtárak és könyvkiadók; 2. magyar könyvtárak hálózati szolgáltatásai; 3. az Interneten elérhető magyar elektronikus hírlevelek, újságok és folyóiratok. Kapcsolódási pontokat teremt más, távoli gépeken található magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus könyvtárakhoz, internetes keresőrendszerek, vagy egyéb, a MEK szempontjából fontos szolgáltatásokhoz. A WebKat.hu online katalógusba a magyar szerzők által készített, magyar nyelvű, és lehetőleg magyar szolgáltatónál elérhető elektronikus dokumentumok adatai kerülnek be. A dokumentumokat analitikus szinten dolgozzuk fel, vagyis minden olyan önálló szellemi alkotás - tanulmány, vers, kép vagy folyóiratcikk -, amelynek saját címe (URL-je) van, az adatbázisban önálló tételt alkot. A keresett dokumentumot a találati listából egyetlen kattintással be lehet hívni a képernyőre. A "Részletes adatok" gombra kattintva az elektronikus dokumentum bibliográfiai leírása jeleníthető meg.

A bejegyzés forrása:

Typotex Elektronikus Kiadó Kft. 2007.  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/virtualis-elektronikus/adatok.html (2012. nov. 13.)


Elektronikus, digitális, virtuális

Mi a különbség, mi az azonosság, mit jelent ez a három fogalom:


Az elektronikus és a digitális könyvtár

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
Az elektronikus könyvtár fogalmát annak az állapotnak a leírására használjuk, amelyben a dokumentumokat elektronikus formában tárolják, nem pedig papíron vagy egyéb, helyhez kötött médiumon. Olyan intézmény vagy részleg, amely a hagyományos könyvtári tevékenységeket (beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés, tájékoztatás stb.) jellemzően számítógépes támogatással, elektronikus dokumentumokat (is) használva végzi.
A digitális könyvtárak olyan szervezetek, amelyek egy meghatározott közösség (meghatározott közösségek) számára eszközöket nyújtanak digitális művek gyűjteményeinek azonnali és gazdaságos eléréséhez. Egyszerűbben: a digitális könyvtár az elektronikus könyvtáron keresztül érhető el, annak részét képezi.
Az elektronikus és digitális könyvtárak szöveges dokumentumai lehetnek csak elektronikusan létezők, illetve nyomtatott művek digitalizált változatai. Emellett képi és filmes dokumentumok is lehetnek állományukban. Pl. a MEK-ben gyűjtött dokumentumok a következő főbb csoportokba sorolhatók:
1. klasszikus szépirodalom: Ennek részeként gyűjtendő a magyar vagy a magyarra fordított világirodalom, továbbá az idegen nyelvre fordított magyar irodalom.
2. kortárs magyar szépirodalom: A szerzők engedélyével a MEK gyűjti a mai magyar nyelvű irodalom alkotásait, köztük a határon túli írók műveit is.
3. tudományos publikációk: Magyar szerzők által írt vagy magyarra fordított tudományos művek, beleértve az egyetemeken, főiskolákon, tudományos kutatóintézetekben készülő és papíron nehezen terjeszthető ún. "szürke irodalmat" is: konferencia előadások, disszertációk, szakdolgozatok, munkaanyagok, tanulmányok stb.
4. oktatási anyagok: A felső-, a közép- és az alsófokú oktatásban használható, magyar nyelvű segédletek, jegyzetek, tankönyvek és ismeretterjesztő művek.
5. referensz művek: Magyar nyelvű szótárak, lexikonok, bibliográfiák, címlisták és egyéb kézikönyvek.
Magyar Elektronikus Könyvtár


6. egyéb szöveges dokumentumok: Például szórakoztató irodalom, vallásos szövegek, útikönyvek, vicc- és receptgyűjtemények stb., melyek terjedelmük és színvonaluk alapján archiválásra érdemesek.
7. nem szöveges dokumentumok: Magyar vonatkozású térképek, továbbá kották és a fenti csoportokhoz kapcsolódó egyes multimédia dokumentumok ill. szoftverek (pl. oktatóprogramok, vagy egy adott témát feldolgozó Web-anyagok).
Digitális Irodalmi Akadémia

A bejegyzés forrása:
Typotex Elektronikus Kiadó Kft. 2007.  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/virtualis-elektronikus/adatok.html (2012. nov. 13.)

2012. november 8., csütörtök

Helka - A Burok-völgy árnyai 2

FILM! 
Helka, a Balaton tündére - kedvcsináló film készült a bábelőadásról
Helka, a Balaton tündére

vízi bábszínházi előadás

Író: Nyulász Péter IBBY- díjas
Tervező: Gyarmathy Ágnes Munkácsy-díjas
Zeneszerző: Nyitrai László
Dramaturg: Sőregi Melinda

Bábszobrász: Debreceni Kornélia
Díszletszobrász: Giricz Máté
Szcenika: Szalai József
Tervezőasszisztens: Varjas Zsófi
Rendezőasszisztens: Zsida Ágnes

Rendező: Székely Andrea

Főbb szerepekben:
Helka Mákszem Lenke
Ciprián Futó Ákos
Furmint Fige Tamás
Tramini Baranyai Anita
Kamor Jakab Ádám
Bora Érsek-Csanádi Gyöngyi mv.
Sió Lovászi Edina

A további szerepekben az egész Kabóca társulat

Báb- és díszletkészítés: Benkő Krisztina, Bodó Kata, Kerekes Péter

Technika: Kovács Szabolcs, Nagy Dávid, Nagy Tamás


Kabóca Bábszínház, Veszprém
www.kabocababszinhaz.hu
Forrás:
http://www.facebook.com/pages/Helka-A-Burok-v%C3%B6lgy-%C3%A1rnyai/123306371087945?ref=stream

2012. november 4., vasárnap

Helka - A Burok-völgy árnyai


A Balaton legendája újraéled!

A Helka – A Burok-völgy árnyai című regény a Balaton és a Bakony egy elfeledett mítoszán, Sió tündéres regéjén, Helka és Kelén legendáján alapul.
Ám az új, kalandos meseregény főszereplői a korábbi legendahősök gyermekei, akik saját múltjuk titkainak erednek nyomába, s az olvasó velük együtt kalandozva bogozhatja ki az eredeti legenda rejtelmeit. A kalandok során valós, mégis igazán mesébe illő helyszíneket járnak végig Tihanytól Hévízen át Sóstóig, a Gaja szurdokaitól a Szentbékkállai kőtengeren, Tapolcai tavasbarlangon át Balatonfüredig....

A művészi illusztrációkat Bohony Beatrix készítette.

Kedvcsináló a történetből:

„Különös események zavarják meg a Balaton nyugodt mindennapjait. A tihanyi Soktornyú Kastély népe ünnepre készül: Helka hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is trónörökössé válik. Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik inkább a tiltott rengetegbe szamócázni.
Mindeközben a Burok-völgy barlangok szaggatta szurdokában sötét lelkű teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen Bora vezetésével feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a hercegi páron. Az egyetlen remény Kamor, a Bakony varázslója…”

A fantasy határát súroló, kacagtatóan humoros, kalandos meseregény elsősorban a már olvasni tudó, 7-12 éves korosztálynak íródott, ám felolvasva már 5-6 éveseknek is ajánlott.

A bejegyzés forrása az író blogja:
http://nyulaszpeter.blogspot.hu/2011/03/helka-burok-volgy-arnyai.html# 

2012. október 25., csütörtök

Rumini - színházban is

Sokunk kedvence az ügyes, bátor egérmatróz, Rumini a színházat is meghódította.
"Amikor a Magyar Színház felkérte Berg Juditot, hogy írjon színdarabot Rumini kalandjaiból, az írónő rögtön egy egészen új Rumini-kalandot írt meg. Szegény Rumini már a történet elején pórul jár: egy rablóbanda támadja meg a Szélkirálynőt, amire egyedül ő vigyáz. Azonban a hajósinas a rakomány helyett a saját, varázstárgyakkal tömött zsákját őrzi. Persze a kapitányt ez nem hatja meg, Rumininek, Negró közbenjárására, el kell hagynia a hajót. De nem azért ő a legtalpraesettebb egér a világon, hogy lemaradjon a hajóútról: potyautasként szökik vissza, ami számos mulatságos bonyodalom okozója. A lebilincselő történet nem véletlenül megy hónapok óta telt házzal a Magyar Színházban - ráadásul most a drámakötet is színes: Kálmán Anna gyönyörűen megformált és kifestett rajzai a Rumini-sorozat egyedi darabjává teszik a kötetet, amely alkalmas bevezetés a drámaolvasásba."
Forrás:
http://www.libri.hu/konyv/rumini-ferrit-szigeten.html 
(2012. okt. 25.)

Az előadások és a szereposztás a Magyar Színház honlapján.

2012. október 10., szerda

Szokatlan könyvtárak

Különös könyvtárak:
 http://tizdolog.hu/2012/09/26/10-meno-konyvtar/

10 menő könyvtár

Vizsga előtti könyvtárban görnyedés, elveszett olvasójegyek, mogorva néni a fénymásolónál – vagy ehelyett épp könyvek arany épületben, könyvek a Balaton-parton vagy telefonfülkékben.  10 menő és szokatlan könyvtár Miskolctól Sao Paolóig.
 A világ talán legkisebb könyvtára az angliai Westbury-sub-Mendip telefonfülke-könyvtára: a mozgó könyvtár megszüntetése miatt létrehozott mini könyvkölcsönző példányait a falu lakói adták össze, a rendszer bizalmi alapon működik és úgy tűnik még a sorban állást sem bánják a könyvtári tagok.

 A telefonfülke-könyvtár ötlete már Miskolcon is működik: a könyveket bárki elviheti, csak annyi a kérés, hogy hozzák is vissza, vagy az elvitt példányokért cserébe hozzanak újakat.

 Könyvtár aranydobozban: a németországi Luckenwalde pályaudvarából 2003-ban könyvtárat alakítottak ki, az épületet felújították és látványos aranypikkelyes toldalékot is kapott.

 Amikor a hegy megy: könyvtárbusz  a Baranya megyei kistelepüléseknek, ami nemcsak könyveket hoz-visz, hanem magazinokkal és internetezési lehetőséggel is ellátja a lakosságot. Külön pluszpont, hogy akadálymentes!

 A balatonalmádi Wesselényi strandon láttuk először, de azóta elterjedt Siófokon és Keszthelyen is a strandkönyvtár. A fürdőzök közé települt könyvtárosok persze Háború és Béke helyett vékonykább kötetekkel is készülnek, kaució fejében pedig a szállásra is átmentheti pár napra a könyvet a nyaraló. Szuper ötlet, könyveket minden strandra!

 Sajnos már nem működik, de régen a fővárosi állatkert mozgó könyvtárat üzemeltetett: a látogatók közül sokaknak bérlete volt az állatkertbe, és úgy jártak ki lazítani az elefántok közé, ahogy mi most kiugrunk a Margitszigetre. A könyveskocsit egy ceyloni törpe szamár húzta, és a bérletesek haza is vihették a könyveket a következő látogatásig.

 A Sao Paolo-i Bicicloteca kigondolóinak célkitűzése az volt, hogy a hajléktalanok is könyvhöz és internethez jussanak egyszerű módon. A város meghatározott pontjain állomásozó teherbringán egy napelemmel működő számítógép is helyet kapott, de gondoltak a látássérültekre is, akik Braille-írásos könyvgyűjteményből válogathatnak. A Bicicloteca működésének első évében több mint 107 000 sikeres csereügyletet bonyolított le.

 Kansas City könyvtárát nehéz lenne eltéveszteni: az épület konkrétan egy gigantikus könyvespolc. Imádjuk.

 2011-ben nyílt meg Európa első vasútállomás-könyvtára a hollandiai Haarlemben. Aki még sosem késett le vonatot, az talán nem is érzi át, mekkora találmány ez, mi többiek viszont nagyon is irigykedünk. Várjuk a hazai követőket!

 Chilében pedig már nem használt vasúti kocsikat rendeztek be könyvtárnak – ezt az utolsó két pontot forwardolná valaki a MÁV-nak?

2012. október 5., péntek

Ma emlékezünk rájuk

A képen a kalandos történetű aradi Szabadság emlékmű

Legendássá vált - nem bizonyítottan hiteles - utolsó mondataikkal


Vécsey Károly:

“Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

Török Ignác:

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”

Schweidel József:

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”

Poeltenberg Ernő:

„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”

Nagy-Sándor József:

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

Leiningen-Westerburg Károly:

„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”

Lázár Vilmos:

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

Láhner György:

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!”

Knézich Károly:

„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”

Kiss Ernő:

„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Dessewffy Arisztid:

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Damjanich János:

„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”

Aulich Lajos:

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”

2012. szeptember 30., vasárnap

A könyvtár nyitvatartási rendje

A 2012/13-as tanévre

Hétfőtől csütörtökig:

9-11, 11.30-12, 12.30-13, 13.30-15.30


Pénteken: 

9-11, 11.30-12, 12.30-13, 13.30-14

2012. szeptember 26., szerda

Történelemóra a könyvtárban - 6. osztályA magyar nép őstörténete

Könyvtári foglalkozás

Témakörök:

1.A honfoglaló magyarság mindennapi élete. Ruházkodás, táplálkozás, gyermeknevelés.
2.A honfoglaló magyarok családi és nemzetségi viszonyai
3.A honfoglaló magyarság tárgyi emlékei, régészeti feltárások
4.A honfoglalás írott forrásai – történetírók, krónikások, aki beszámolnak a magyarság őstörténetéről
5.Honfoglaláskori mondák. Mutass be legalább 3-at részletesen, keress hozzájuk kapcsolódó ábrázolást!
6.Mutatsd be a honfoglalás állomásait, az őshazától a Kátpát-medencéig! Térképvázlattal.

HIVATKOZÁS 

= A könyv, folyóiratcikk vagy a weboldal megjelölése, ahol a választ találtad.

ENNEK A FORMÁJA:

Ha önálló műre hivatkozol:

Szerző(k) neve (megjelenés ideje): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme, oldalszám

Ha folyóiratcikkre hivatkozol:

Szerző(k) neve (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám

Ha az interneten találtad az információt:

Szerző(k) neve (év): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme, URL, utolsó letöltés dátuma (= ez az a nap, amikor onnan kiírtad)

2012. augusztus 27., hétfő

2012. augusztus 15., szerda

2012. augusztus 1., szerda

A könyv az az embernek, ami szárny a madárnak"Nem kell könyvet égetni a kultúra elpusztításához. Elég, ha leszoktatják az embereket az olvasásról."
(Ray Bradbury)

2012. július 15., vasárnap

Mit olvasok éppen

Mit olvas egy könyvtárostanár nyáron?
Amikor nem kell órákra készülni, előkészülni, kölcsönözni, könyveket bevinni a Kistékába, leltározni, szakirodalmat bújni?
Én most éppen Simenont olvasok. Maigret felügyelő eseteit: