2011. február 26., szombat

Abszurd fizikai feladat

Fizikusok bújócskáznak.
Einstein a hunyó.
Newton már nem talál rejtekhelyet magának ezért rajzol egy négyzetet a porba és beleül.
Einstein meglátja és odaszalad:
- Megvagy Newton!
Newton így szól:
- Figyelj Albert, itt látsz egy 1 m-szer 1 m-es négyzetet melyben van egy newton, tehát te nem Newtont találtad meg hanem ...
:-) Kit?
Segít a Mértékegység-lexikon.
Írta: Fodor György, Bp: Műszaki Kvk. 1990.
Raktári jelzete: 389 F 66

2011. február 22., kedd

Szerda helyett péntek

Holnapról öt héten át március 30-ig szerdánként továbbképzésre fogok járni.
Így szerdánként nem lesz nyitva a könyvtár.

Kivétel: március 9.
Ezek helyett a szerdák helyett,
minden pénteken nyitva van a könyvtár 14 óráig.


Ida néni

2011. február 19., szombat

Newton gondolata

Harmadik rejtvényünk megfejtése:
Pithagorasz
nak 28 tanulója volt.

***

Mit is csinálunk, amikor egy szöveges feladatot oldunk meg? Fordítunk anyanyelvünkről az algebra nyelvére

Tudjuk, hogy az algebra nyelve - nagyon leegyszerűsítve - az egyenlet.

"Hogy egy számokra, illetőleg elvont mennyiségekre vonatkozó kérdést megoldjunk, nem kell mást tennünk, mint lefordítani a feladatot anyanyelvünkről az algebra nyelvére." (Newton)

2011. február 15., kedd

Új kincseink


A Tinta Kiadó könyveivel gyarapodott a könyvtár kézikönyvtára.

Érdemes lapozgatni és lesznek belőle feladatok is.

2011. február 12., szombat

Verses feladvány

Euklidesz előző heti rejtvényének

megoldása:

A szamáron öt, az öszvéren hét zsák volt.

*****

Az új rejtvény:

Pithagorasz, múzsák fia
Tudásodnak eleje,
Mondd meg nékem, hány tanulót
Rejt házadnak belseje.
Hallgasd meg hát, te kíváncsi,
Jól figyeld meg beszédem:
Csak a számok tudománya
Jár felének eszében!
Negyedének a természet,
Mely előtte terül el.
S egyhetede bölcs módjára
Hallgatásba merül el.
Három végre zenész köztük,
S ennél többen nincsenek.
Adja az ég, hogy hazánkra
Ragyogó fényt hintsenek!

2011. február 9., szerda

Büszkeségeink

Íme az oklevelek:

Mindenkit biztatok, jövőre is lesz verseny, lehet rá készülni, babérokat gyűjteni.

2011. február 5., szombat

Újabb furfangos feladat

Az előző heti rejtvény megfejtése:

Egy törtegyütthatós egyenlet. Ha az egyenletet megoldjuk, eredményül nyolcvannégyet kapunk. 33 éves korában nősült, 38 éves korában lett apa, 80 éves korában elveszítette fiát, 84 éves korában meghalt.


**************

A heti feladat is ókori rejtvény.
Szintén könnyen lefordítható az algebra nyelvére.

Nehéz zsákokkal rakodtan dúsan
Szamár s öszvér haladnak nagy búsan.
Nyög a szamár, mire a pajtása:
Tán fáj már uraságod háta?
Én nem nyögök, pedig ha egy zsákot
Adnál abból ami nyomja hátod,
Kétszer annyit, mint te, vinnék akkor,
De ha tőlem átvennél egy zsákot,
Egyformán szidhatnók a világot.
Számtantudós: Ennyi bánat láttán
Hamar mondd meg:
Hány zsák volt az állatok hátán

(Eukleidész)

2011. február 2., szerda

Versenyezni voltunk

Hírül adtam itt a könyvtári blogon a házi forduló eredményét, ennek megfelelően január 31-én nekivágtunk a megyei fordulónak.
Nagykőrösre kellett utazni, korán indultunk, nagyon hideg volt.
A kedves vendéglátók nagy szeretettel fogadtak.
Jó hangulat volt, de kemény munka folyt, az 5-6-dikosoknak másfél órán át, ők csak írásbelit írtak, de ugyanazt, mint a 7-8. osztályosok.
A nagyoknak még újabb másfél órán át kellett helytállni a délutáni szóbelin. Nagy kaland volt, de megérte. Íme a megyei eredmények:

Az 5-6. osztályos korcsoportban:

2. hely * Béres Virág 5. a
3. hely * Szabó Viktória 6. b.
4. hely * Romhányi Csenge 6. b
...
A 9-10. osztályos kategóriában:

4. hely * Herczeg Alexandra 10. b
5. hely * Lázár Tímea 10. a


És íme a nagy csapat: