2014. március 27., csütörtök

A matematika történetének nagy alakjai

Kutatómunka internetes forrásokban
 Kire gondolok? Kinek a nevéhez kötjük az alábbi tétekelet, fogalmakat, elméleteket a matematikában? Jelöld meg a helyes választ!
1.    Ha egy kör átmérőjének A és B végpontját összekötjük a körív A-tól és B-től különböző tetszőleges C pontjával, akkor az ABC háromszög C-nél lévő szöge derékszög lesz.
a.)   Thálész
b.)   Euklidesz
c.)   Descartes (dékárt)
2.    Bármely derékszögű háromszög leghosszabb oldalának (átfogójának) négyzete megegyezik a másik két oldal (a befogók) négyzetösszegével.
a.)   Periklész
b.)   Pithagorasz
c.)   Diophantosz
3.    Az alapfogalmak és axiómák illetve posztulátumok alapján kizárólag logikai következtetéssel építi fel a matematika tételeit. Ezzel a geometria axiomatikus felépítésének az alapjait is lerakta.
a.)   Bolyai János
b.)   Hippokratész
c.)   Eukidesz
4.    A geometria problémák megoldásához gyakran alkalmazott algebrai módszereket. Műveiben azonban még nem szerepel a koordináta rendszer, amely ma az ő nevét viseli. Munkásságában igen fontos lépés volt a változó fogalmának a használata, amellyel a függvénytan fejlődését segítette elő.
a.)   Euler
b.)   Descartes
c.)   Gauss
5.    Sokat foglalkozott az euklideszi axiómarendszer híres párhuzamossági axiómájával.Fő művében az Appendixben bebizonyította, hogy a párhuzamossági axióma nem bizonyítható sem direkt, sem indirekt módon. Íly módon a párhuzamossági axióma tagadásával, de a többi euklideszi axiómával együtt egy új geometria építhető fel.
a.)   Galois
b.)   Bolyai János
c.)   Bolyai Farkas
                                                                                           


 A megoldást 1 hét múlva teszem közzé.

2014. március 4., kedd

Kutatómunka a nyelvészet, nyelvtudomány témájához-->
 1. Mit jelentenek az alábbi következő fogalmak?
  - nyelvrokonság
  - nyelvcsalád
  - rajzold le az uráli nyelvcsalád családfáját!

 2. Keress jövevényszavakat a magyar nyelv életének egyes szakaszaiból!
  - ősi szókincs
  - finnugor
  - türk
  - stb.

 3. Milyen nyelvemlékek tanúskodnak arról, hogy az egyes történelmi korokban hogyan beszéltek elődeink?

 4. A Halotti beszéd
  - miről szól?
  - mikor keletkezett?
  - hogyan került elő?

 5. Mi a különbség egy nép eredete és a nyelvének eredete között?
  - Milyen elméletek vannak?
  - mi a nyelvkeveredés?
  - mi a nyelvközösség?

 6. A honfoglalás – olvass utána!
  - mikor történt?
  - hogyan?
  - mit ír erről Anonymus?

 7. Hol volt az őshaza?
  - mit ír erről Anonymus?
  - mit írnak erről a mondák, regék?
  - mit mondanak a történészek a magyarok vándorlásáról?

 8. Milyen régészeti emlékeket tartunk számon ebből a korból?
  - mit bizonyítanak?

 9. Milyen írásos emlékek maradtak ránk a honfoglaló magyarságtól?
  - írd le a nevedet rovásírással!