2012. február 20., hétfő

Rákóczi és kora * jubileumi vetélkedő * 10. forduló

Az utolsó forduló kérdései

Alsósok:

Ki ő és milyen kapcsolatban állt II. Rákóczi Ferenccel?
Keresd meg a lexikonban az alábbi rörténelmi személyiségeket és írd le egy mondatban a kapcsolatot:

- Esze Tamás
- Rákóczi József
- Bottyán János
- Mikes Kelemen
- Ráday Pál
- Bercsényi Miklós
- Rákóczi Júlianna
- Zrinyi Péter
- II. Rákóczi György
- Thököly Imre

Forrás:

5-6. osztályosok:


1. Mi volt Rákóczi kedvenc időtöltése a száműzetésben?
Milyen szerszámokat használhatott ehhez a munkához? Legalább hármat írj!

2. Rákóczi halála után a száműzött kurucok szerettek volna visszatelepedni Magyarországra, kérvénnyel fordultak Mária Terézia királynőhöz, hogy hazajöhessenek.
Mit válaszolt nekik az uralkodó? Négy szóból álló latin mondat.

3. Mely pénzeken szerepel vagy szerepelt korábban II. Rákóczi Ferenc portréja?

4. A kurucz korról készült egy film, amelynek zenéjét egy olyan zeneszerző írta, akiről Szentendrén tér van elnevezve.
Mi a film címe?
Ki a zeneszerző?
Kinek a regényéből készült a film?

Forrás:

7-8. osztályosok:

Ihatott-e Rákóczi Meisseni porcelán edényből?
Ki, miből és hogyan készítette el ezt az anyagot?

Forrásként érdemes forgatni a könyvtárban is meglévő Balázs Lóránt A kémia története c. művét.

A középiskolások kérdései (9 - 13. évfolyam) egységesek!
9-13. osztályosok:

Melyik versből van a részlet:
"Egyedűl hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását-
Egyedűl, egyedűl
A bujdosók közűl,
Nagy Törökországban!...
Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugvó
Rákóczinak lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában!"

Ki írta? Mi a vers címe, kiről szól? Melyik tenger mormolását hallgatja? Hol?
Mutatsd be néhány mondatban a versben bemutatott személyiség életét és munkásságát, valamint a történelmi helyzetet, amiben élt.

Forrás:

BEADÁSI HATÁRIDŐ: március 12. hétfő

2012. február 6., hétfő

Rákóczi és kora * jubileumi vetélkedő * 9. forduló


Az utolsó előtti forduló kérdései

Alsósok:


Rákócziról és a kuruc korról sok könyvet írtak.
Ezeket a mi iskolánk könyvtára is gyűjti.
Keresd meg ezeket a könyveket az internetes katalógusban és válaszolj a kérdésekre.
Otthon is meg tudod nézni az interneten:
http://www.kozteka.hu/rakoczi/

Vagy keresd meg a könyvet a könyvtár polcain.

Ki írta a következő könyveket:
- Két pogány közt
- A nagyságos fejedelem
- Így élt II. Rákóczi Ferenc
- A fejedelem gyermekkora
- Sasnak körme között
- Törökországi levelek
- A két koldusdiák
- Erdély köpönyegében
- Magyar mondák a török világból és a kuruc korból
- Fejezetek a Vallomásokból

Forrás megjelölésére ezúttal nincs szükség. Az elektronikus katalógust kell használni, vagy a könyvtár polcain megkeresni a műveket.

5-6. osztályosok:


1. A szabadságharc elbukása után Rákóczi a bujdosást választotta. Először Lengyelországban, később Franciaországban élt. Élete utolsó két évtizedét hol élte le?
Add meg a város koordinátáit! (Használd a földrajzi atlaszt!)

2. Milyen volt ez a város Rákóczi korában?
A város mely részén laktak a bujdosó kurucok? Hogy hívják ma az utcát?
Milyen épületekben laktak? Kik vigyáztak Rákóczi biztonságára?

3. Készült egy festmény is Rákócziról, amely címében is viseli ezt a török városnevet.
Ki festette és mi a festmény címe?

4. A fejedelem itt halt meg, ebben a városban, de hamvai ma már nem ott nyugszanak. Hol? Mikor szállították mai nyughelyére?

Forrásként használhatod pl. a História folyóirat régi számait!

7-8. osztályosok:

Milyen lőport használtak Rákóczi idejében a csatákban?
Részletezd a lőpor összetevőit, azok előállítását, felhasználását!
Melyik magyar bányában, és mikor használtak lőporos robbantást először a világon?

Forrásként érdemes forgatni a könyvtárban is meglévő Balázs Lóránt A kémia története c. művét.

A középiskolások kérdései (9 - 13. évfolyam) egységesek!
9-13. osztályosok:

Kire gondolok?

1. A Nyugat első nemzedékének jelentékeny novellistái közé tartozik, aki egyben nagy képzettségű nyelvtudós volt, igen jól verselt. Jelentős műve a Királyhágó. Történelmi regényt írt Rákócziról. Ki ő?

2. Írói sikere egy botránnyal kezdődött. Párbajban megölt egy embert, ezért néhány hónapra államfogházba zárták. Itt, a zárkában írta első regényét. A Magyar Tudományos Akadémia 1925-ben őt ajánlotta az irodalmi Nobel-díjra. Pro libertate címen írt regényt. Ki ő?

3. Történész, aki Hóman Bálinttal együtt egy nagy történelmi enciklopédia írója. 1913-ban jelentette meg művét, amely az iskola könyvtárában is megvan. Ebben levéltári források alapján az emigrációban élő Rákóczi tevékenységének árnyoldalaira is rámutatott, és kiemelte személyiségének gyengeségeit. Ki volt ő, mi a mű címe? Használd a Kistékát!

4. Rákóczi apródja volt. Legismertebb műve a Törökországi levelek, amely egy levelekből felépített regény; két főszereplője a leveleket író rodostói száműzött, valamint a teljesen fiktív címzett, a Konstantinápoly mellett lakó P.... E.... grófné.

5. Történész, egyetemi tanár, a Rákóczi-kor jeles kutatója, Nógrád megye és Salgótarján díszpolgára. Egyik műve Rákóczi korai éveit dolgozza fel. Ez a mű is megvan a könyvtárunkban.
Ki ő és mi a mű címe?

Forrás:

BEADÁSI HATÁRIDŐ: február 22. szerda