2012. január 31., kedd

Várom a megoldásokat!

Ne feledkezzetek el a 6. fordulóról sem - aki még nem adta le - és immár itt van a 7. forduló, sőt a 8. forduló is! Már csak 2 forduló kérdései maradtak titokban, ne lankadjatok!
Várom a szép megoldásokat!

Íme Kovács Gergő tökéletes megoldása az 5. forduló kérdéseire.

2012. január 26., csütörtök

Rákóczi és kora * jubileumi vetélkedő * 8. forduló

Alsósok:

Egészítsd ki az alábbi szöveget!
II. Rákóczi Ferenc 1676. március ... - én született a Zemplén megyei ... ban.
Édesanyja ..., 1685. és 1688. között a ... várat védte a ... ellen.
Mostohaapja ... volt.
A vár eleste után az ifjú Rákóczit elszakították családjától és a csehországi ... -ban nevelkedett.
Már felnőttként tért vissza felső-magyarországi birtokaira, ahol tapasztalta a ... .
A francia királlyal keresett szövetséget, de leveleit elfogták és őt magát a ... börtönbe vetették.
Innen ... szöktette meg.
Forrás:

5-6. osztályosok:
Gyűjtsd össze II. Rákóczi Ferenc életének 10 fontos helyszínét!
Jelöld be ezeket a vaktérképen és egy-egy mondatban írd le, hogy mi történt ott!
Írj mellé évszámot is!
Írhatsz olyan helyszínt is, amelyik ezen a térképen nem jelölhető. (Ha ilyet írsz, pontosan add meg hol található!)
Forrás:


7-8. osztályosok:

1. ) A hőmérséklet mérésére Európában a Celsius fok, az Egyesült Államokban a Fahrenheit skála használatos. Mikor dolgozták ki ezeket a hőmérséklet-mérési módszereket és hogyan viszonyulnak egymáshoz? Hogyan számítjuk át?
Vajon Rákóczi ismerhette-e ezeket?

2.) Járhatott-e Rákóczi a greenwichi csillagvizsgálóban?
(Nem azt kell bizonyítani, hogy járt ott, hanem hogy járhatott-e?)

3.) Főzhettek-e Rákóczi udvarában az első magyar nyomtatott szakácskönyvből?
Hol és mikor jelent meg ez a szakácskönyv? Milyen ételek receptjeit tartalmazta?

4.) Rákóczi korában kihegyezett, tintába mártott lúdtollal, pennával írtak.
De írhatott-e Rákóczi vagy a titkára, Ráday Pál töltőtollal?

5.) Jelen lehetett-e Rákóczi a Napkirály udvarában Molière: A tudós nők c. darabjának a bemutatóján?

Forrás:

Figyelem, most a középiskolások kérdései (9 - 13. évfolyam) egységesek!
9-13. osztályosok:

1.) Tanulhatta-e Rákóczi pontosan és részletesen a vérkeringés rendszerét?
Tudhatta-e a szív vérkeringésben betöltött szerepét?
Ki és mikor írta ezt le először tudományosan?

2.) Mi a Boyle–Mariotte-törvény? Tanulhatta ezt Rákóczi?

3.) Szállóigévé vált mondattal kezdődik II. Rákóczi Ferenc manifesztuma, melyet Munkácson 1703. juúnius 7-én íratott Ráday Pál gróffal és 1704. január közepén küldött szét az ország rendjeihez és a külföldi hatalmakhoz, okát adni felkelésének.
"Ismét kiújulnak a jeles magyar nemzet sebei..."
Hogy szólt latinul ez a mondat?
Jelöld meg, hol található meg az interneten ez a dokumentum magyarul!

Forrás:

BEADÁSI HATÁRIDŐ: február 6. hétfő

2012. január 8., vasárnap

Rákóczi és kora * jubileumi vetélkedő * 7. forduló

Alsósok:
Öltöztetsd fel ezt a kuruc lovast! Legyen rajta:
süveg,
dolmány, dolmánygomb,
nadrág,
köpönyeg,
kard,
tarsoly,
lóding,
sarkantyú,
karabély,
kantár,
nyereg,
kengyel
Forrás:

5-6. osztályosok:
Oldjátok meg a keresztrejtvényt. A helyes megfejtéskor a függőleges kiemelt sorban egy Rákóczi-vár neve olvasható:
1. Tarpai jobbágy, aki hazahívta a felkelők élére Rákóczi Ferencet
2. Rákóczi latin nyelven írt műve, amelyben gyernek- és ifjúkoráról, eszméiről ír.
3. Zemplén megyei vár - ma már csak rom - ahol Rákóczi Ferenc 5 hónapos korától 5 éves koráig élt.
4. Rákóczi Ferenc kortárs portréfestője.
5. Rákóczi Ferenc társa a száműzetésben.
6. Magyarországi vármegye, ahol nagy Rákóczi-birtokok voltak.
7. Rákóczi Ferenc francia nyelven írt műve, amelyben a szabadságharc történetét írja meg.
8. Rákóczi mostohaapja, anyjának második férje.
9. Rákóczi édesanyja.
10. A vár neve, amit ez az édesanya hősiesen védett a császári csapatoktól.
Forrás:

7-8. osztályosok:
Kérdések a fejedelem ifjúkoráról:
- Hová járt iskolába? Melyik országban van ma ez a város?
- Hány éves korában került ide?
- Minek következtében került külföldi iskolába?
- Kik tartották fenn ezt az iskolát? Mit kell tudni erről a szerzetesrendről?
- Hová járt egyetemre?
- Hová utazott tanulmányútra 17 évesen?
Forrás:

9-10. osztályosok:
Kérdések a fejedelem fiatal koráról?
- Hol kötött házasságot?
- Kit vett feleségül?
- Hol éltek a feleségével?
- Hová és miért zárták börtönbe?
- Hogyan szabadult ki?
Forrás:

11-13. évfolyam:
Hol található a Rákóczi ábrázolás a Kárpát-medencében?
Melyik városban és pontosan hol?
Szobor, dombormű, festmény...
Legalább 12-t írj le!
Sokkal több van! Fénykép-mellékletért külön pontot adunk.
Forrás:

Beadási határidő:
2012. január 23. hétfő