2011. december 28., szerda

A mese jelentősége az életünkben

Antalfai Márta cikke:

A népmese az életben való eligazodást segíti

A népmeséket évszázadok kollektív tudata csiszolta, a mesélők mindig belehelyezték a történetbe a felgyülemlett tapasztalatokat – mondja Antalfai Márta pszichológus, meseterapeuta, a Lelki Egészségvédő Alapítvány elnöke, A női lélek útja mondákban és mesékben című kötet szerzője.
A mese a mai köztudat szerint a gyerekeknek szóló szórakoztató történet.

forrás:
http://www.magyarkurir.hu/node/37827
utolsó letöltés: 2011. dec. 28.

2011. december 6., kedd

A titkosírás - Rákóczi és kora - jubileumi vetélkedő - 6. forduló

A kuruc-labanc háborúban is természetes volt, hogy minden hadvezér igyekezett megtudni ellenfelének titkos szándékait, harca bontakozó csapatainak felvonulását, erejét.

Nézz utána a kor hírszerzőinek, kémeinek interneten:

Alsósok:
- Képeztek-e ki a kurucok kémeket azért, hogy kipuhatolják az ellenség szándékát, erejét?
- Milyen hosszú volt egy-egy ilyen kuruc "kém" megbízatása?


5-6. osztályosok

- Rákóczi fejdelem és a kurucok milyen forrásból szereztek még információt a bécsi udvar terveiről?
- A kuruc-labanc háborúban mi volt a rabkicserélő bizottság feladata?
- A rabok cseréjénél menyit "ért" egy kuruc ezredes?


7-8. osztályosok

A leveleket, hivatalos harctéri jelentéseket, parancsokat abban az időben lovas, vagy gyalogos futárok hozták és vitték, vagy pedig rendes postajáratok útján, előre meghatározott útvonalakon jutottak céljukhoz. A futároknak sokszor ellenséges csapatoktól megszállt területeken kellett keresztül jutni és számolni kellett azzal, hogy az ellenség elfogja, vagy ügyes kémek segítségével behálózza őket, és a levelet elszedi tőlük. Ezért volt nagyon fontos és célszerű, hogy azokat olyan titkos írással írják, amelynek kulcsát csak a levél írója és a címzett ismerheti.
Kérdés:
- Tudunk-e olyan kémről, aki a hadvezetés bizalmát élvezte aránylag hosszú ideig?
- Hány titkos kulcs maradt ránk Rákóczi levelezéséből?
- Hogyan védekeztek az ellen, hogy az ellenfél könnyen megfejtse a rejtélyesen megírt leveleket?


9-10. osztály

- Volt a szabadságharcban használt olyan titkosírás, amelyben a kulcs, két, egymástól értelemben egyébként is távol álló szónak, kölcsönös, váltakozó értelme volt. Írj erre egy történelmi példát!
- Kik voltak Rákóczi fejedelem legbizalmasabb munkatársai, akik tudták a titkos kulcsokat?


11-13. osztály

- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis musicalis"-nak neveztek?
- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis arithmeticus"-nak neveztek?
- Milyen kulcs volt a „ Clavis generalis ex Szatmár a Glöckelspegius cum Bellico Consilio 1704” ?

Beadási határidő:
2011. december 19.

2011. december 1., csütörtök

Mérleg és buzdító szózat - a vetélkedősorozat félidejénél


Eddig 44-en vettetek részt a játékban.
A legtöbben a 4.a-ból.
A legmagasabb pontszámot a 7-8. osztályos korcsoportban érte el 2 versenyző. Eddig minden fordulóra maximális pontszámú megoldást adtak be. Tökéletes válaszokat, szép kerek mondatokban és hibátlan forrásmegjelölésekkel.
Egyikük fiú, másikuk lány, lehet találgatni, hogy kik ők! :-)
Sokan vannak - 23 versenyző - aki nem minden fordulót csinált meg. Aki így van, az pótlólag beadhatja még.
Nem érdemes félmunkát végezni, aki egyszer belejön, csinálja végig!
Persze csatlakozni is lehet még mindig!
És ne lankadjatok, nagyon érdekes feladatok lesznek a továbbiakban is, elárulom, angol nyelvű feladatok is vannak. :-)
Hétfőn pedig várom az 5. forduló megoldásait, aki még nem hozta!
Jó munkát!
Ida néni

2011. november 24., csütörtök

II. Rákóczi Ferenc és kora - jubileumi vetélkedő 5. forduló

Alsósok:
Rajzolj le egy kuruc vitézt! Tetőtől talpig öltöztesd fel! Milyen ruhákat viselt, mit hordott magánál? Milyen fegyverei voltak?
Feltétlenül legyenek rajta a következők:
- süveg
- mente
- dolmány
- kacagány
- kard
- karabély
- lóding
- tarsoly
- paszomány
- öv
- sujtás
- lábbeli
- nadrág
- buzogány (v. tollasbot) és
- pantallérszíj

Az itt látható vitéz alak felöltöztetésével is megoldhatod a feladatot!
Most se maradjon el a forrás megjelölése!
Forrás:

5-6. osztályosok:
Keresztrejtvény:
Ha helyesen megfejtitek a rejtvényt, II. Rákóczi Ferenc nagyapjának a nevét kapjátok a kiemelt függőleges sorban:

1. Tarpai jobbágy, aki hazahívta a felkelők élére Rákóczit
2. Haláláig itt élt a fejedelem udvartartásával együtt.
3. A fejedelem hűséges társa a száműzetésben.
4. II. Rákóczi Ferenc lánytestvére.
5. Mostohaapja (Édesanyjának második férje)
6. Édesanyja
7. A történelmi Magyarországot északon és keleten övező hegyvonulat.
8. Itt raboskodott Rákóczi 1703. előtt.
9. Rákóczi hadvezére, sikeres dunántúli hadjáratok vezetője.
10. Rákóczi fővezére.
11. Ebben az országban élt Rákóczi a száműzetés éveiben.

Forrás:

7-8. osztályosok:
Rákóczi korának egyik nagy tudósa volt Gottfried Wilhelm Leibniz.
Nézz utána ki volt.
Munkássága során kidolgozott olyan jelzéseket, amelyeket még ma is használunk.
Melyek ezek a jelek és melyik tantárgyban, tudományágban használjuk ezeket?
Forrás:

9-10. osztályosok:
Gyűjtsd össze azokat a zeneműveket, amelyek Rákóczi személyéhez vagy a kuruc korhoz, kötődnek!
Legalább 10 zeneművet sorolj fel, nagyzenekari művektől a kuruc dalokig!
Nem lesz nehéz, sokkal több van!
Forrás:

11-13. évfolyam:
Rákóczi kortársa volt a német Werner Rolfinck.
Mi fűződik a nevéhez?
Forrás:

A megoldások beadásának határideje:
2011. december 5. hétfő

2011. november 17., csütörtök

valami ilyesmi...

Valahogy így képzelem el a tökéletes megoldást.
Nemcsak a kép gyönyörű, hanem a forrás megjelölése is hibátlan!
Beadta:
Pellei Bori 6. a

2011. november 15., kedd

Néhány a beérkezett művek közül


Szöllősi Júlia rajza Munkács váráról


Takács Rebeka rajza a libertásról
Diorgó Nikolett rajza a a Rákóczi címerről

Martini Csilla rajza a szabadságharc zászlójáról

2011. november 14., hétfő

... menetközben...

Kedves Rákóczisok!

Nagyon szép megoldásokat adtatok be, nem győzök gyönyörködni némelyikben. Kézzel rajzolt címerek, a munkácsi vár rajza, zászlók színesben... Nagyon ügyesek vagytok! :-)
Ha majd végre hozzájutok egy szkennerhez, akkor ide is feltöltök néhányat.

De addig is, a könyvtár ajtaján kint vannak a pontszámok, a mai állapot szerint.
Továbbra is lehet csatlakozni az eddigi fordulók megoldásával.
Még ma is volt, aki az összes eddigi fordulót egyszerre beadta.
Ennek nincs akadálya, biztatok erre mindenkit.
Különösen a 9-10. osztályosokat!
Érdemes, mert nagyon izgalmas feladatok várhatóak még.
Többek között lesz még szó kémekről, titkosírásról, egy különleges lőporról.

Nem győzöm hangsúlyozni,hogy a megoldásokat a forrás pontos megjelölésével kérem.
Csak olyan megoldásra adhatok maximális pontszámot, 10 pontot, ahol ez megvan!
A forrás megjelöléséről itt írtam: http://rakoczikonyvtar.blogspot.com/2011/09/jubileumi-vetelkedo-altalanos.html
És végül emlékeztetőül:
A 4. forduló feladatainak beadási határideje: november 21. hétfő
Igyekezzetek, mert azon a héten már az 5. forduló feladatai lesznek olvashatóak!
Jó munkát!
Ida néni

2011. november 8., kedd

Kortársak, költők, koronás fők, tudósok - Rákóczi és kora vetélkedő 4. forduló

Nézz utána, találkozhatott-e Rákóczi...

Alsósok:
 • Mátyás királlyal
 • Mária Teréziával
 • Mikes Kelemennel
Melyikükkel találkozott is?
Forrás:

5-6. osztályosok:
 • a Napkirállyal
 • a Robinson írójával
 • a haza bölcsével
Melyikükkel találkozott?
Forrás:

7-8. osztályosok:
 • a legnagyobb magyarral
 • Amerika felfedezőjével
 • a Gulliver írójával
Melyikükkel találkozott?
Forrás:

9-10. osztályosok:

Találkozhatott, de vajon találkozott-e?
 • az orosz cárral
 • a német-római császárral
 • a francia királlyal
Kik voltak ők?
Forrás:

11-13. évfolyam:
 • a Nők iskolája és Az úrhatnám polgár írójával
 • az integrál- és differenciálszámítás felfedezőjével
 • a szeizmográf feltalálójával
Kik voltak ők? Néhány mondatban mutasd be a munkásságukat!
Forrás:

2011. november 3., csütörtök

A bőség zavara...

... csak a bőség zavarával küzdök itt a szünetben...
Amíg a kövér irattartóban lapozgatok - amelyben a jubileumi vetélkedő megoldásai vannak!
Nagyon szép feladatmegoldásokat adtatok be!

A szünet utáni hétfőn várom a további megoldásokat és kedden már olvasható lesz a negyedik forduló kérdéssora, nagyon izgalmas nyomozni valókkal!

Közben mutatok egy szép Rákóczi családfát. Ez nem megoldásként érkezett, de szemléletes!
Forrás:
A sárospataki múzeum anyagából való a kép, én pedig innen töltöttem le: http://elismondom.wordpress.com/2010/11/02/utazas-az-eszaki-kozephegysegben-10-varakrol-mesel-a-tortenelem/ 2011. október 20-án
További jó szüneti napokat és szorgos feladatmegoldásokat kívánok!
Ida néni

2011. október 27., csütörtök

Már három forduló feladatait várom...

Lehet dolgozni, kutatni a szünetben is.

A szünet utáni hétfőn és kedden is elfogadom még a jubileumi vetélkedő megoldásait.

Lehet csatlakozni is, az első és a második forduló megoldásaival.

2011. október 19., szerda

Címerek, pénzek, zászlók, regények... Rákóczi vetélkedő 3. forduló

Alsósok:
Rajzold le a Rákóczi család címerét!
Ne nyomtasd, ne fénymásold, hanem sajátkezűleg, színes ceruzával rajzold!
Forrás:

5-6. osztályosok:
Rajzold le a Rákóczi-szabadságharc zászlóját! Lehetőleg színesben, sajátkezűleg!
Nézz utána mit jelent a latin felirat, amelyet ráhímeztek!
Forrás:

7-8. osztályosok:
Nézz utána milyen pénzérmék voltak érvényben a Rákóczi-szabadságharc idején!
Sorold fel ezeket!
Válassz ki közülük egyet és rajzold le az érme mindkét oldalát!
Nézz utána, mit jelentenek a feliratok a pénzen!
Forrás:

9-10. osztályosok:
Rákóczi a bujdosás évei alatt két irodalmi értékű művet is írt. Melyek ezek?
Melyik miről szól?
Forrás:

11-13. évfolyam:
Rákóczi személye, sorsa, a szabadságharc kora sok írót, költőt megihletett.
Gyűjtsd össze azokat az irodalmi műveket, amelyekben szerepel II. Rákóczi Ferenc!
Regényeket, verseket, drámákat!
Forrás:

2011. október 11., kedd

lasztgatom még az eredmények és az első forduló megoldásainak közzétételét, hogy legyen ideje még annak, aki szeretne megoldásokat beadni.
ennek a hétnek a végéig, október 14-ig még elfogadom mindkét fordulóhoz a megoldásokat.
Figyeljetek a források helyes megadására, mielőtt beadnátok, olvassátok át még egyszer, hogy hogyan kell, nehogy ezen múljon!

2011. október 4., kedd

II. Rákóczi Ferenc és kora - vetélkedő 2. forduló

sodás válaszokat kaptunk az első forduló feladataira.
Nagyon ügyesek vagytok! :-)

De kérlek ne felejtsétek el, hogy a forrás megjelölése nagyon fontos!
A pontozásnál a pontszámok felét a forrásmegjelölés adja.
Ezt meg is írtuk, még az elején, itt.
Bizony volt, aki ezt elfelejtette...

Íme az új FELADATOK:

Alsósok:
II. Rákóczi Ferenc 12 éves koráig nevelkedhetett csak édesanyja mellett. Egy várban éltek, amelyet ostromolt az ellenség.
Melyik volt ez a vár? Hol található ez a vár?
Ma melyik országban van? Mi a tájegység neve?
Keress képet a várról és nézd meg, milyen színű a teteje!
Forrás:

5-6. osztályosok:
II. Rákóczi Ferenc 12 éves koráig egy ostromlott várban nevelkedett.
Anyja és annak második férje mellett.
Ki volt az anyja II. Rákóczi Ferencnek?
Ki volt a nevelőapja, akinek a keze alatt tanulta a fegyverforgatást, hadi tudományokat?
Kik a kurucok?
Forrás:

7-8. osztályosok:
Ki volt II. Rákóczi Ferenc felesége?
Milyen származású volt?
Hány évesek voltak amikor házasságot kötöttek?
Egy németországi város hatalmas székesegyházában volt az esküvőjük.
Melyik ez a város? Melyik folyó partján fekszik? Hány km-re van a német fővárostól?
A hatalmas székesegyház hány méter magas?
A világ hányadik legnagyobb temploma?
Forrás:

9-10. osztályosok:
II. Rákóczi Ferenc nagyon jó nevelésben részesült. Művelt, olvasott ember volt.
Tudhatta-e, tanulhatta-e már, hogy az élő szervezetet sejtek építik fel?
Forrás:

11-13. évfolyam:
II. Rákóczi Ferenc a természettudományokban is jártas, művelt államférfi volt.
Olvashatta-e a Philosophiae Naturalis Principia Mathematica c. művet?
Ki írta ezt a művet és mikor?
Milyen fontos törvényszerűségeket ír le ez a könyv?
Melyik tudományág alapja lett?
Forrás:

A feladatok beadásának határideje:
október 14. péntek

2011. szeptember 21., szerda

II. Rákóczi Ferenc és kora - vetélkedő 1. forduló

eadási határidő: szeptember 28., szerda

Feladatok

Alsósok:

Mikor és hol született II. Rákóczi Ferenc mikor és hol halt meg?
Kik voltak szülei és nagyszülei?
El ne felejtsd pontosan leírni, hogy hol találtad meg a választ!

5-6. osztályosok

A könyvtárban láthatod II. Rákóczi Ferenc legismertebb portréját.
Ki festette ezt a képet, és mikor? Hol található az eredeti?
Milyen technikával készült a kép és mekkora?
El ne felejtsd pontosan leírni, hogy hol találtad meg a választ!

7-8. osztályosok

Készítsd el II. Rákóczi Ferenc családfáját, a nagyszüleitől a gyerekeiig.
Legyen feltüntetve mindenkinek a születési helye, ideje és halálozási évszáma, halálának helye.
El ne felejtsd pontosan leírni, hogy hol találtad meg a választ!

9-10. osztályosok

A könyvtárban láthatod II. Rákóczi Ferenc legismertebb portréját.
Mutasd be a képet! Ki, mikor festette, milyen stílusban?

Hogyan ábrázolja a kép a fejedelmet? Milyen öltözetben láthatjuk a fejedelmet a festményen? Mit visel a nyakában?
El ne felejtsd pontosan leírni, hogy hol találtad meg a választ!

11-13. évfolyam

Ki volt Rákóczi fejedelem leghíresebb portréjának a festője?
(Ez a portré a könyvtárban is látható.)
Mutasd be röviden az életét, művészetét, jelentőségét!
Ne felejtsd el a felhasznált forrásokat jelölni.

Íme néhány szakkönyv, amelyek a könyvtárunkban megtalálhatók:

2011. szeptember 20., kedd

Jubileumi vetélkedő - Általános tudnivalók

II. Rákóczi Ferenc és kora
10 fordulós levelezős vetélkedő

Az első forduló megoldásainak beadási határideje:
szeptember 28. szerda

A megoldást papíron, kézzel írva kell beadni a könyvtárban.

A megoldás két részből áll:

1. válasz a kérdésre – 4-5 mondatban

2. a felhasznált forrás megjelölése:

A könyv, folyóiratcikk vagy a weboldal megjelölése, ahol a választ találtad.

Ennek a formája:

- Ha önálló műre hivatkozol:

Szerző(k) neve (megjelenés ideje): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve,
a mű terjedelme

- Ha folyóiratcikkre hivatkozol:

Szerző(k) neve (év): cím, alcím In: folyóirat címe, száma, oldalszám

- Ha az interneten találtad az információt:

Szerző(k) neve (év): cím, alcím, kiadás sorszáma (sorozat címe) megjelenés helye, kiadó neve, a mű terjedelme, URL, utolsó letöltés dátuma (= ez az a nap, amikor onnan kiírtad)


2011. szeptember 19., hétfő

Jubileumi vetélkedő - II. Rákóczi Ferenc és kora


komplex műveltségi verseny

F E L H Í V Á S

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium fennállásának 20. évfordulóján névadónkra emlékezve műveltségi vetélkedőt indít minden Rákóczis diák számára.

A vetélkedő 10 fordulós, egyéni verseny. Korosztályonkénti feladatok során idézzük fel II. Rákóczi Ferenc életét és tetteit. A feladatokban a kor tudományos eredményei és művészeti alkotásai is megjelennek. A kérdésekre a válaszok mellett a forrást is meg kell jelölni.

A vetélkedő feladatai kéthetente jelennek a könyvtárban kifüggesztve és a könyvtár blogján. A feladatokat kézzel írva a könyvtárban kell beadni.

A vetélkedő időtartama: 2011. szeptember – 2012. március 27.

Az első forduló feladatai szeptember 22-én jelennek meg, a beadási határidő szeptember 29.

Változott a könyvtár nyitvatartása

Bizonyára észrevettétek már, hogy szeptember elsejétől változott a könyvtár nyitva tartása:

hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 15.30-ig,

pénteken 8.30-tól 14 óráig

Fontos változás az előző tanévhez képest:

Délelőtt, órák alatt csak a becsöngetés előtti és utáni 5-10 percben van kölcsönzés.

2011. augusztus 31., szerda

Szeptember 1.


Ismét iskola!

Vár újra a Rákóczi!
És vár a könyvtár is sok újdonsággal, érdekességgel és megváltozott nyitvatartással!2011. június 30., csütörtök

Olvasnivalók nyárra is


Ajánlok nyárra is néhány olvasnivalót:

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika, Berzsián és Dideki

Békés Pál: A Félőlény, A kétbalkezes varázsló, Doktor Minorka Vidor nagy napja

Szijj Ferenc: Szuromberek királyfi

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen

Sachar, Louis: Bradley, az osztály réme (fiúknak)

Sachar, Louis: Laura titkos társasága (lányoknak)

Sachar, Louis: Stanley, a szerencsefia (szülőknek is)

Sue, Linda: Park, Min mester inasa

Darvasi László: Trapiti

Ende, Michael: Momo, A Végtelen történet

Berg Judit: Rumini, Rumini zúzmaragyarmaton

Kiss Ottó: Terepasztal lovagjai, Csillagszedő Mário

Boyce, Frank Cottrell: Milliók

Lindo, Elvira: Pápaszemes Manolito

Wilson, Jacqueline: Micsoda anya!

Lowry, Lois: Az emlékek őre

Travers, Pamela Lyndon: A csudálatos Mary

Lewis, C. S.:Narnia krónikái
(Az oroszlán, a boszorkány és
a ruhásszekrény, A ló és kis gazdája, Caspian herceg)

2011. június 19., vasárnap

Nyári olvasmányajánló - kollégáknak

Szépirodalom-
- Ady Endre publicisztikai írásai 1977.

- Akiért a harang szól /Hemingway, Ernest; ford: Sőtér István 1977.

- Csikóink kényesek : Antológia/ Szegő László; Csala Károly; Dobos Éva; Feyér Levente; Györe Imre; Jékely Zoltán; Pákozdy Ferenc; Petri György; Simor András; Weöres Sándor 1977.

Csodafiú-szarvas /Nagy László; Kass János
/1977.
- Délutáni beszélgetések
/Bertha Bulcsu /1979.
- Drámák
/O'Casey, Sean; Osztovits Levente; Nagy Péter; Göncz Árpád; Karig Sára; Kolozsvári Grandpierre Emil; Tótfalusi István fordításai 1977.
- Egy asszony élete - Péter és János /Maupassant, Guy de; Illés Endre; Justus Pál 1993.

- Elmét vidító elegy-belegy dolgok / összeállította: Szilágyi Ferenc 1983.

- Époszok és versek /Juhász Ferenc 1978.

- Érzelmes históriák /Marmontel, Jean-François; Gessner, Salomon; fordította: Kazinczy Ferenc; Lőkös István; Báróczi Sándor 1982.

- Fedics Mihály mesél
/Fedics Mihály; Ortutay Gyula 1978.
- A félig bevallott élet
/Csoóri Sándor 1982.
- Hatvanhat csúfos gajd /összeállította: Hargittay Emil 1983.

- Isten tenyerén ülünk : Antológia/Alexa Károly; Tárnok Zoltán 1980.

- Kazinczy Ferenc művei 1979.

- Kisfaludy Károly válogatott művei 1980.

- Különös házasság
/Mikszáth Kálmán 1917.
- Monte-Cristo grófja /Dumas, Alexandre; Csetényi Erzsi 1957.

- A nyomorultak /Hugo, Victor 1960.

- Ördöggörcs /Karinthy Márton 2003.

- Parasztok /Reymont, Władysław Stanisław; ford.:Tomcsányi János 1972.

- Poe Edgar Allan összes költeményei /ford.: Kardos László 1949

- Racine összes drámai művei 1950.

- Seneca tragédiái /Seneca, Lucius Annaeus; ford. Szilágyi János György 1977.

- Sodrásban /Dobos László 1984.

- Százhuszat verő szív /Váci Mihály 1971.

- Szív /De Amicis, Edmondo 1987.

- Válogatott versek /Kassák Lajos; összeállította: Kassák Lajosné; Kada Júlia 1975.

- Várakozás a tavaszban /Csoóri Sándor 1983.

- Virágom, virágom : Szerelmes vers antológia /Győrffy Anna, F; Rádics József 1955.

2011. június 16., csütörtök

Nyári olvasmányok - csak kollégáknak

- Befogadó iskolák, elfogadó közösségek /Kőpatakiné Mészáros Mária 2003.

- Emléknapok az iskolában /Budai Ágnes; Magyarország 2002.

- Esélynövelő és hátránykompenzáló iskolák /Mayer József 2006.

- Hidak a tantárgyak között /Kerber Zoltán 2006.

- Jelentés a magyar közoktatásról /Halász Gábor; Simon Mária; Balázs Éva; Lannert Judit 2006.

- A kompetencia /Demeter Kinga; Balázsi Ildikó; Országos Közoktatási Intézet 2006.

- Kudarcok a középfokú iskolákban /Liskó Ilona 2003.

- Ötletek tanítóknak a fejlesztő értékeléshez és az adaptív tanulásszervezéshez 3./Lénárd Sándor; Rapos Nóra 2006.

- Ötletek tanítóknak adaptív tanulásszervezéshez 2./Lénárd Sándor; Rapos Nóra 2006.

2011. június 5., vasárnap

Könyvtartozások


Közeledik a várva-várt nyári szünet.
Már a héten nem lehet kölcsönözni, és kérek mindenkit, hogy a napokban hozza vissza az eddig kikölcsönzött könyveket!

Ida néni

2011. május 31., kedd

A régi típusú katalógusokról még egyszer

Ha megértjük a cédulakatalógua alapelveit, érdemes átgondolni, hogy mindez hogyan alakult át az elektronikus katalógusban.A számítógépes katalógus egy adatbázis, amelynek egy rekordja felel meg az egykori céduláknak.
A keresőfelület szempontjai helyettesítik az egyes katalógustípusokat.
Gyakoroljátok a keresést a KISTÉKÁban konkrét példákon!

2011. május 27., péntek

A katalógus

A mai könyvtárakban már nemigen találunk fiókos katalógust, amelyben a dokumentumokról készült cédulák és azok különböző keresési szempontokat besorolása a rendezés alapja.
Mindenütt elektronikus katalógust használnak.
Azonban mégis érdekes áttekinteni, hogyan működik, egy ilyen régimódi cédulakatalógus.
A alapelvei ugyanis átmentődtek a különböző típusú elektronikus katalógusrendszekbe.


Látogass el az iskolai könyvtár katalógusába, www.kozteka.hu/rakoczi és nézd meg, hogyan valósulnak meg a fenti szempontok!

2011. május 24., kedd

Katalógusok és bibliográfiák

Amit nem látunk, arról hogyan szerezhetünk tudomást? Pl.
...ha a könyvet, ami nekünk kellene éppen kikölcsönözték, vagy elvitték újraköttetni...
...ha a könyv, amire szükségünk van, nem feltétlenül sorolható egy témakörbe...
...ha egyáltalán nem tudjuk, hol keressük...
Hogyan segít ezen a könyvtár?

2011. május 16., hétfő

Tájékozódás a könyvtárban - időszaki kiadványok, audiovizuális dokumentumok, különgyűjtemények

A könyvtárban nem csak kölcsönözni érdemes. Fontos része az állománynak a csak helyben használatra szánt dokumentumok köre. Az hogy nem lehet valamit kikölcsönözni, azt a célt szolgálja, hogy mindenki számára, bármikor hozzáférhető legyen.
Tehát a helyben használat nem korlátozás, hanem lehetőség.
A kézikönyveken kívül még ide tartozik:


Az iskolai könyvtárba milyen folyóiratok járnak?
Gyere be és nézd meg!

***
A szomszédok megyei könyvtárban - és általában a közkönyvtárakban - a fonotéka a kölcsönözhető állomány része, oda emiatt is érdemes beiratkozni, hogy filmeket, zenéket kikölcsönözhess.

2011. május 12., csütörtök

Tájékozódás a könyvtárban - a kézikönyvek

A legelső, amivel a leghamarabb megismerkedtetek az iskolai könyvtárban a kézikönyvtár.
Vajon honnan ez az elnevezés?Néha nem is olyan könnyű eligazodni egy-egy kézikönyvben.
Segít, ha tudatosítjuk, mi jellemző az egyes típusokra:

2011. május 9., hétfő

Tájékozódás a könyvtárban - a szakkönyvek

Az ismeretközló irodalom vagy szakirodalom, más néven tudományos irodalom legfőbb jellemzője, ami alapján érdemes elrendezni, nem a szerző neve, hanem a téma.
Ez lesz tehát az alapja az elrendezésnek:Ha a tudományt egy nagy körrel szemléltetjük, akkor ETO szerinti felosztás így néz ki:Az ETO-rendszer egy másik szemléletes ábrán:

2011. május 5., csütörtök

Tájékozódás a könyvtárban - a szépirodalom elrendezéseA szépirodalom elrendezése szerző neve szerinti betűrendben nagyon egyszerűnek látszik, de azért itt is vannak buktatók, amelyekre érdemes figyelni:


2011. május 2., hétfő

Tájékozódás a könyvtárban

Amikor belépünk a könyvtárba, máris közvetlenül tájékozódhatunk az állomány elrendezését áttekintve.
A könyvtár egyes terei különböző funkciókat látnak el. Ez már egy feltárás, azaz segítség az olvasónak az információhoz eljutni.