2011. december 6., kedd

A titkosírás - Rákóczi és kora - jubileumi vetélkedő - 6. forduló

A kuruc-labanc háborúban is természetes volt, hogy minden hadvezér igyekezett megtudni ellenfelének titkos szándékait, harca bontakozó csapatainak felvonulását, erejét.

Nézz utána a kor hírszerzőinek, kémeinek interneten:

Alsósok:
- Képeztek-e ki a kurucok kémeket azért, hogy kipuhatolják az ellenség szándékát, erejét?
- Milyen hosszú volt egy-egy ilyen kuruc "kém" megbízatása?


5-6. osztályosok

- Rákóczi fejdelem és a kurucok milyen forrásból szereztek még információt a bécsi udvar terveiről?
- A kuruc-labanc háborúban mi volt a rabkicserélő bizottság feladata?
- A rabok cseréjénél menyit "ért" egy kuruc ezredes?


7-8. osztályosok

A leveleket, hivatalos harctéri jelentéseket, parancsokat abban az időben lovas, vagy gyalogos futárok hozták és vitték, vagy pedig rendes postajáratok útján, előre meghatározott útvonalakon jutottak céljukhoz. A futároknak sokszor ellenséges csapatoktól megszállt területeken kellett keresztül jutni és számolni kellett azzal, hogy az ellenség elfogja, vagy ügyes kémek segítségével behálózza őket, és a levelet elszedi tőlük. Ezért volt nagyon fontos és célszerű, hogy azokat olyan titkos írással írják, amelynek kulcsát csak a levél írója és a címzett ismerheti.
Kérdés:
- Tudunk-e olyan kémről, aki a hadvezetés bizalmát élvezte aránylag hosszú ideig?
- Hány titkos kulcs maradt ránk Rákóczi levelezéséből?
- Hogyan védekeztek az ellen, hogy az ellenfél könnyen megfejtse a rejtélyesen megírt leveleket?


9-10. osztály

- Volt a szabadságharcban használt olyan titkosírás, amelyben a kulcs, két, egymástól értelemben egyébként is távol álló szónak, kölcsönös, váltakozó értelme volt. Írj erre egy történelmi példát!
- Kik voltak Rákóczi fejedelem legbizalmasabb munkatársai, akik tudták a titkos kulcsokat?


11-13. osztály

- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis musicalis"-nak neveztek?
- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis arithmeticus"-nak neveztek?
- Milyen kulcs volt a „ Clavis generalis ex Szatmár a Glöckelspegius cum Bellico Consilio 1704” ?

Beadási határidő:
2011. december 19.