2014. április 30., szerda

Válaszok a múlt heti kérdésekre.


a)    Melyik matematikus halt meg párbajban? - Évariste Galois (Bourg-la-Reine (Párizs mellett), 1811. október 25. - Párizs, 1832. május 31.) francia matematikus, a Galois-elmélet megalkotója.
b)    Ki volt az a matematikus, akinek az apja is matematikus volt? - Bolyai János
c)    Ki volt az a magyar matematikus, aki a holokauszt áldozata lett? - Arany Dániel
d)    Matematikai Nobel díj nincs – erről érdekes anekdoták szólnak, hogy miért – de két fontos díj van, amellyel matematikai eredményeket díjaznak. Mind a kettőt megkapta már magyar matematikus.
Lovász László
Wolf-díjasok: 
Erdős Pál (1984), 
Lax Péter (1987), Lovász László (1999)

Szemerédi Endre
Abel díjas: Szemerédi Endre (2012)

2014. április 22., kedd

Érdekességek matematikusokról

Bolyai János szülőháza Kolozsváron

Keresd a választ a kérdésekre! 
Segítenek a kérdésben lévő a kulcsszavak. 
Pl. Melyik matematikus volt pápa? Kulcsszó: matematikus, pápa
a)    Melyik matematikus halt meg párbajban?
b)    Ki volt az a matematikus, akinek az apja is matematikus volt?
c)    Ki volt az a magyar matematikus, aki a holokauszt áldozata lett?

d)    Matematikai Nobel díj nincs – erről érdekes anekdoták szólnak, hogy miért – de két fontos díj van, amellyel matematikai eredményeket díjaznak. Mind a kettőt megkapta már magyar matematikus. Nézz utána, ki az a matematikus, aki megkapta a Wolf díjat? És ki kapott Abel díjat?
A helyes megoldásokat egy hét múlva találod itt. 
A két Bolyai síremléke a marosvásárhelyi temetőben2014. április 15., kedd

Helyes válaszok a második matematikatörténeti feladatraMikor élt, hol?
Témakör, szakterület, eredmény, amiről emlegetjük
Neumann János
1903–1957 magyar
Játékelmélet.
A számítógépek 5 alapelvének a meghatározása.
Pascal
1623–1662 francia
Algebra, kombinatorika, valószínűségszámítás.
Számológépet alkotott, egy programozási nyelvet neveztek el róla.
Eratoszthenész
Kr. e. 276– Kr. e. 197 görög
Számelmélet.
a prímszámok előállítására használt eljárása, az Eratoszthenész szitája őrizte meg.
Fibonacci
1170–1250 olasz
Sorozatok.
Nevét azonban a róla elnevezett Fibonacci sorozatról ismerjük.
Fermat
1601–1665 francia
Számelmélet.
Fermat és Pascal együtt fedezték fel az első valószínűségszámítással kapcsolatos bizonyításokat.
Lobacsevszkij
1792–1856 orosz
Geometria.
Fő műve az új geometria, amelyet Bolyai Jánossal egy időben, tőle függetlenül fedezett fel. Ezért viseli a Bolyai-Lobacsevszkij geometria nevet.
Cantor
1845–1918 német
Algebra, halmazelmélet.
A halmazelmélet megteremtője.

Cardano
1501–1576 olasz
Algebra.
A másodfokú egyenlet megoldóképlete.

2014. április 7., hétfő

Újabb matematikatörténeti feladat

 Keresd meg az egyes matematikusok életét és rendezd időrendbe a neveket. Keresd meg, hogy a matematika melyik területén értek el eredményeket!


Mikor élt, hol?
Témakör, szakterület, eredmény, amiről emlegetjük
Neumann János


Pascal


Eratoszthenész


Fibonacci


Fermat


Lobacsevszkij


Cantor


Cardano


2014. április 4., péntek

A múlt heti kérdésekre a helyes válaszok

A helyes válaszok vastag betűvel láthatóak:

1.    Ha egy kör átmérőjének A és B végpontját összekötjük a körív A-tól és B-től különböző tetszőleges C pontjával, akkor az ABC háromszög C-nél lévő szöge derékszög lesz.
a.)   Thálész
b.)   Euklidesz
c.)   Descartes (dékárt)
2.    Bármely derékszögű háromszög leghosszabb oldalának (átfogójának) négyzete megegyezik a másik két oldal (a befogók) négyzetösszegével.
a.)   Periklész
b.)  Pithagorasz
c.)   Diophantosz
3.    Az alapfogalmak és axiómák illetve posztulátumok alapján kizárólag logikai következtetéssel építi fel a matematika tételeit. Ezzel a geometria axiomatikus felépítésének az alapjait is lerakta.
a.)   Bolyai János
b.)   Hippokratész
c.)   Eukidesz
4.    A geometria problémák megoldásához gyakran alkalmazott algebrai módszereket. Műveiben azonban még nem szerepel a koordináta rendszer, amely ma az ő nevét viseli. Munkásságában igen fontos lépés volt a változó fogalmának a használata, amellyel a függvénytan fejlődését segítette elő.
a.)   Euler
b.)  Descartes
c.)   Gauss
5. Sokat foglalkozott az euklideszi axiómarendszer híres párhuzamossági axiómájával. Fő művében az Appendixben bebizonyította, hogy a párhuzamossági axióma nem bizonyítható sem direkt, sem indirekt módon. Íly módon a párhuzamossági axióma tagadásával, de a többi euklideszi axiómával együtt egy új geometria építhető fel.
a.)   Galois
b.)  Bolyai János
c.)   Bolyai Farkas

Bolyai János (Márkos Ferenc festménye)