2011. december 28., szerda

A mese jelentősége az életünkben

Antalfai Márta cikke:

A népmese az életben való eligazodást segíti

A népmeséket évszázadok kollektív tudata csiszolta, a mesélők mindig belehelyezték a történetbe a felgyülemlett tapasztalatokat – mondja Antalfai Márta pszichológus, meseterapeuta, a Lelki Egészségvédő Alapítvány elnöke, A női lélek útja mondákban és mesékben című kötet szerzője.
A mese a mai köztudat szerint a gyerekeknek szóló szórakoztató történet.

forrás:
http://www.magyarkurir.hu/node/37827
utolsó letöltés: 2011. dec. 28.

2011. december 6., kedd

A titkosírás - Rákóczi és kora - jubileumi vetélkedő - 6. forduló

A kuruc-labanc háborúban is természetes volt, hogy minden hadvezér igyekezett megtudni ellenfelének titkos szándékait, harca bontakozó csapatainak felvonulását, erejét.

Nézz utána a kor hírszerzőinek, kémeinek interneten:

Alsósok:
- Képeztek-e ki a kurucok kémeket azért, hogy kipuhatolják az ellenség szándékát, erejét?
- Milyen hosszú volt egy-egy ilyen kuruc "kém" megbízatása?


5-6. osztályosok

- Rákóczi fejdelem és a kurucok milyen forrásból szereztek még információt a bécsi udvar terveiről?
- A kuruc-labanc háborúban mi volt a rabkicserélő bizottság feladata?
- A rabok cseréjénél menyit "ért" egy kuruc ezredes?


7-8. osztályosok

A leveleket, hivatalos harctéri jelentéseket, parancsokat abban az időben lovas, vagy gyalogos futárok hozták és vitték, vagy pedig rendes postajáratok útján, előre meghatározott útvonalakon jutottak céljukhoz. A futároknak sokszor ellenséges csapatoktól megszállt területeken kellett keresztül jutni és számolni kellett azzal, hogy az ellenség elfogja, vagy ügyes kémek segítségével behálózza őket, és a levelet elszedi tőlük. Ezért volt nagyon fontos és célszerű, hogy azokat olyan titkos írással írják, amelynek kulcsát csak a levél írója és a címzett ismerheti.
Kérdés:
- Tudunk-e olyan kémről, aki a hadvezetés bizalmát élvezte aránylag hosszú ideig?
- Hány titkos kulcs maradt ránk Rákóczi levelezéséből?
- Hogyan védekeztek az ellen, hogy az ellenfél könnyen megfejtse a rejtélyesen megírt leveleket?


9-10. osztály

- Volt a szabadságharcban használt olyan titkosírás, amelyben a kulcs, két, egymástól értelemben egyébként is távol álló szónak, kölcsönös, váltakozó értelme volt. Írj erre egy történelmi példát!
- Kik voltak Rákóczi fejedelem legbizalmasabb munkatársai, akik tudták a titkos kulcsokat?


11-13. osztály

- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis musicalis"-nak neveztek?
- Milyen titkosírás volt, amit "Clavis arithmeticus"-nak neveztek?
- Milyen kulcs volt a „ Clavis generalis ex Szatmár a Glöckelspegius cum Bellico Consilio 1704” ?

Beadási határidő:
2011. december 19.

2011. december 1., csütörtök

Mérleg és buzdító szózat - a vetélkedősorozat félidejénél


Eddig 44-en vettetek részt a játékban.
A legtöbben a 4.a-ból.
A legmagasabb pontszámot a 7-8. osztályos korcsoportban érte el 2 versenyző. Eddig minden fordulóra maximális pontszámú megoldást adtak be. Tökéletes válaszokat, szép kerek mondatokban és hibátlan forrásmegjelölésekkel.
Egyikük fiú, másikuk lány, lehet találgatni, hogy kik ők! :-)
Sokan vannak - 23 versenyző - aki nem minden fordulót csinált meg. Aki így van, az pótlólag beadhatja még.
Nem érdemes félmunkát végezni, aki egyszer belejön, csinálja végig!
Persze csatlakozni is lehet még mindig!
És ne lankadjatok, nagyon érdekes feladatok lesznek a továbbiakban is, elárulom, angol nyelvű feladatok is vannak. :-)
Hétfőn pedig várom az 5. forduló megoldásait, aki még nem hozta!
Jó munkát!
Ida néni