2010. december 24., péntek

Szép karácsonyt!József Attila:
BETLEHEMI KIRÁLYOK

Adjonisten Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

1929. dec.

2010. december 20., hétfő

Adventi vetélkedő - a negyedik hét megoldásai

Az utolsó heti feladatokra adható válaszok:

A betlehemes játék vagy misztériumjáték vagy pásztorjáték:

több szereplős dramatikus játék. A betlehemezés középpontjában a kifordított bundát viselő betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes-táncos játéka áll. A betlehemezők házilag készített, jászol vagy templom alakú betlehemet hordoznak magukkal. Főbb jelenetei a következők lehetnek: a szálláskeresés; a következő jelenetben az angyal költögeti a mezőn alvó betlehemi pásztorokat s az újszülött Jézushoz vezeti őket, a pásztorok elmennek az újszülötthöz s ajándékokat adnak át neki. A betlehemezés főszereplője sokszor a süket öreg pásztor, akinek félreértései a humor bő forrását képezik. A betlehemezést adománykérő formulák zárják be. A legarchaikusabbak az erdélyi betlehemes játékok, ezeket néha felnőtt férfiak adják elő, s a pásztorok álarcot is viselhetnek.

És a beérkezett csodaszép munkák:


Betlehemek papírból, fából, gipszből, mézeskalácsból, rajzolva, festve, nyomtatva


Karácsonyi versek és receptek is érkeztek, a szünetben azt is felteszem ide a könyvtári blogra!

Ízelítőül most csak az egyik:

Kosztolányi Dezső: Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony,
A kályha zúg, a hóesés sűrű;
A lámpafény aranylik a kalácson,
A kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind
Összejönnek
A percet édes szóval ütni el,
Amíg a tél a megfagyott mezőket
Karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
Ezüst tükörből bókol a rakott fa,
A jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
Sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony

Gratulálok a szép munkához, a remek megoldásokhoz, öröm volt együtt készülni a lelkes feladatmegoldókkal!

2010. december 18., szombat

Adventi vetélkedő - a harmadik hét megoldásai

A 3. heti feladatokra adható helyes válaszok:

Tudod-e, hogy:

1. Braziliában a Mikulás trambulinon keresztül juttatja be a házakba az ajándékokat.

2. Advent első vasárnapja az András naphoz (nov. 30.) legközelebb eső vasárnap. (De lehet dec. 25-től visszafele is számolni.)

  1. ”Miklós megrázta szakállát” A Miklós napi időjárással kapcsolatos szállóige. A bukovinai magyarok úgy tartják, hogy ilyenkor már jön a havazás, azaz: „Miklós megrázta a szakállát” Baranyában hasonlóan vélekednek, de azt is tartják, hogy a Miklós-napi időjárás mutatja meg a karácsonyit.

  1. Luca napja asszonyi dologtiltó nap volt a néphagyományban: Tilos volt tüzet gyújtani,varrni, mert büntetésből Luca bevarrta a tyúkok "tojókáját". Tilos volt fonni, szőni,mert Luca összekeveri a fonalat, kóccá változtatja és kócot tesz annak az esze helyére, aki ezt a vétséget elköveti.

  1. Egy december 23-i adománygyűjtő népszokás. Már a középkortól ismereték. A pap meglátogatta híveit, és szentelt kenyeret, ostyát osztogatott, cserébe ajándékot - lisztet, tojást, szalonnát, babot, almát, diót - kapott. Az egyházi iskolák szervezésével az ostyahordás szerepe a tanítóra hárult, később diákjaival küldte szét az ostyát. Régen ez a tanító jövedelemforrása is volt. Karácsony előtt egy héttel gyakran a tanító vagy a pap házában sütötték a színes ostyákat, bár sok helyütt csak a fehér ostya volt ismeretes. Minden házhoz annyi és olyan színű ostyát vittek, ahányan ott laktak. A színek: fehér, zöldágas fehér, piros, kék, sárga. Az ostyahordók általában fiúk voltak. Fehér asztalkendővel bekötött tányéron, családok és színek szerint szétválogatva vitték a házakhoz, elmondták a köszöntőjüket, énekeltek, majd szétosztották az ostyát.

  1. A 13-as számot szerencsétlennek tartották, mert Luca napja (december 13.) a Gergely-féle naptárreform előtt (1582) volt az év legrövidebb napja. De el lehet fogadni azt is, ha valaki az utolsó vacsora résztvevőinek a számát emlegeti. (Újabban ezt szokták magyarázatul adni, holott már a régi görögök is szerencsétlen számnak tartották, de már senki nem tudja, hogy miért.)

  1. Magyarországon a német származásúak honosították meg a karácsonyfákat. Az első hazai óvoda megalapítóját, Brunszvik Terézt sokan az első magyarországi karácsonyfákkal is összefüggésbe hozzák: éppen az óvodában állította fel a fákat 1828-ban.

  1. Írországban a gyerekek zsákot raknak ki a Mikulásnak, hogy abba tegye az ajándékokat. És hogy ne maradjon éhen, az asztalon rétest és egy üveg sört hagynak a számára.

  1. Az olasz gyerekek nem ismerik a Mikulást. Hozzájuk karácsony után, január 6-ra virradóra a jóságos boszorkány, a Befana érkezik, hogy a gondosan kikészített zoknikba a jóknak ajándékot, a rosszaknak pedig széndarabot vigyen.

  1. Az első adventi koszorút 1860-ban egy hamburgi lelkész, Johann Wichern készítette. Egy óriási fenyőkoszorút függesztett a plafonra és 24 gyertyát tett rá, utalva ezzel az ünnep valamennyi napjára.

2010. december 15., szerda

Adventi vetélkedő - a második hét megoldásai

A 2. heti feladatokra
adható helyes válaszok
:

Decemberi jeles napok


december 4. - Szent Borbála
Legendája szerint Borbála egy pogány apa nagyon szép leánya volt. Valahányszor az apa kereskedelmi útra ment, leányát egy magas toronyba zárta. Egy ilyen távollétet ragadott meg Borbála arra, hogy miután már régóta vágyott a keresztségre, fölvételét kérje az Egyházba. A Szentháromságba vetett hite jeleként a torony falába, amelyen addig csak két ablak volt, vágatott egy harmadikat is. Atyja hazatérve az ablakok számából fölismerte, hogy leánya elhagyta ősei hitét. Emiatt azonnal meg akarta ölni, ám Borbálának sikerült elmenekülnie, mert a torony fala és a sziklák megnyíltak előtte.

december 6. - Szent Miklós
Myra város püspöke volt a 4. században. Sok legenda él a szent püspökről, aki bőkezű felebaráti szeretetével a Karácsony misztériumának is előhírnöke lett. Megszámlálhatatlan azoknak a történeteknek a száma, amelyek a segíteni siető Miklósról szólnak, különösen gyermekek esetében. Az egyik ilyen történet szerint egy gonosz vendéglős elcsábított három iskolás fiút, majd megölte őket, és mint a húst szokás, só közé egy hordóba rejtette a holttestüket. Miklóst egy angyal figyelmeztette az esetre, mire ő megjelent a vendéglős házánál, föltámasztotta a gyermekeket és megbüntette a bűnöst.

december 13. - Szent Lúcia
A középkorban Lúcia a legkedveltebb szentek közé tartozott. Legendájából írók, költők -- köztük Dante is -- és festők merítettek. Oltalmáért folyamodtak a vakok és a szembetegségekben szenvedők (mivel a neve a lux = fény szóból ered), a bűnbánó utcanők, a földművesek és a különféle kézművesek, de ugyanígy a varrónők, a párnakészítők és a nyergesek is, mivel valamennyien hegyes szerszámokkal dolgoznak.
Ünnepe dátumából kiindulva -- a Gergely-féle naptárreformig, 1582-ig ugyanis december 13. volt az év legrövidebb napja, a tél közepének tekintették, továbbá munkaszünetes törvénynap volt -- a nép gazdag szokáskoszorúval vette körül, amelyben néha egymásnak ellentmondó és pogány elemek is föltűntek. Így lett Lúcia napja a jövendölések napjává, amelyen az időjárásra, a vetésre, a baromfira, sőt az egyéni sorsra vonatkozó jövendölések is történtek. Mindezekben Lúcia személye néha fényhozó, néha kísértet alakjában szerepel.

december 21. - Szent Tamás
(de el lehet fogadni Canisius Szent Pétert is)
Nemcsak a téli napforduló napja ez, amikor is az esztendő legrövidebb napja, a téli napfordulat csillagászati időpontja van, hanem Jézus tanítványának, Tamás apostolnak, egy galileai ácsmesternek, az ácsok és az építészek védőszentjének, a Hitetlen Tamás néven emlegetett apostolnak az emlékünnepe.
A hagyomány szerint távol volt, amikor Jézus halála után megjelent a tanítványoknak, és amikor beszámoltak neki a történésekről, Tamás apostol nem hitte el, azt mondta: csak akkor hiszi el a történeteket, ha saját szemével győződik meg felőle. Ezután megjelent neki külön Jézus, aki felszólította hitetlen tanítványát, hogy érintse meg a sebeit, miközben azt mondta: "Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. "

december 26. - Szent István diákonus, első vértanú
István diákonus vértanúságát Szent Lukács örökítette meg az Apostolok Cselekedeteiben (6,1--8,2). István a hét diákonus egyike, akiket az apostolok azért választottak, mert feszültség támadt a görög nyelvű és hellén kultúrájú, valamint a jeruzsálemi hívek között.
Az elbeszélésben Istvánt nemcsak bölcs és Szentlélekkel eltelt tanúnak, átütő erővel érvelő szónoknak láthatjuk, hanem látnoknak is, akinek arca fölragyog, mint egy angyalé, és arra is méltónak találtatott, hogy Isten dicsőséges jobbján meglássa az Emberfiát.

december 28. - Aprószentek
Azok a gyermekek viselik ezt a kedves nevet, akiket Jézus, a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt öletett meg Heródes, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát, és dinasztiát alapíthat a zsidók országában. Hányan lehettek ezek az ártatlan megölt kisdedek? Heródes nem készíttetett jegyzőkönyvet, és számukat a helyi hagyomány sem őrizte meg, bármilyen lényegesnek tartja a mai tudomány ezt az adatot. Becslésekbe sem nagyon bocsátkozhatunk, mert ahhoz ismerni kellene Betlehem akkori népességének számát. A tudósok azonban úgy vélik, hogy mintegy 20--30 gyermekről lehetett szó.
A helyi hagyomány szerint az Aprószentek sírja a bazilika alatt van, amelyet Nagy Konstantin építtetett Jézus születésének barlangja fölé.

december 31. - Szent Szilveszter pápa
Szilveszter római születésű volt, s majdnem huszonkét évig, 314-től 335-ig volt pápa. Szilveszter pápa alakja a legendák fényében világtörténelmileg egyedülálló jelentőségű, mert ő volt az a pápa, aki Nagy Konstantinnal együtt történelmet formált.
A legenda elmondja -- természetesen ennek nincs történeti hitele --, hogy a császárt Szilveszter gyógyította meg súlyos betegségéből, majd meg is keresztelte. A császár hálából nagy ajándékokkal halmozta el az Egyházat. Ekkor szűnt meg a keresztények üldözése a római birodalomban.

2010. december 14., kedd

Adventi vetélkedő - az első hét megoldásai

Az 1. heti feladatokra adható helyes válaszok:

I. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak.
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.

II. Az adventre jellemző jelképek lehetnek:
- adventi koszorú

- adventi naptár

- lila szín (viola- és rózsaszín)

- rorate, böjt, harangszó, ó antifonák

- Borbála-ág, Luca-szék

2010. december 13., hétfő

Adventi kérdések

Adventi feladatok 3.
Tudod-e, hogy
1.melyik országban érkezik a Mikulás trambulinon?
2.hogyan számoljuk ki, hogy melyik napra esik advent első vasárnapja?
3.honnan ered a következő mondás:”Miklós megrázta szakállát.”?
4.mit és miért tilos tenni Luca napján?
5.milyen népszokás az ostyahordás?
6.miért szerencsétlen a 13-as szám?
7.ki és hol állította Magyarországon az első karácsonyfát?
8.melyik országban készítenek ki sört és rétest a Mikulásnak, cserébe az ajándékokért?
9.hol kapnak a rossz gyerekek széndarabot a Mikulástól?
10.kinek a nevéhez fűződik az adventi koszorú, és miben tért el az övé a maitól?
Minden kérdésre írásban válaszolj, 1, 2 vagy 3 kerek egész mondatban egy külön lapon, amelyen rajta van a neved!
Leadási határidő: december 13.

Adventi feladatok 4.
I.
Jellegzetes ételek kapcsolódnak a karácsonyi hagyományhoz. Írj le egy karácsonyi ételreceptet! Lehet sütemény, húsétel vagy bármi egyéb! Otthon is megkérdezheted, de a könyvtárban szakácskönyvből is kinézheted!
II.
Írj le egy karácsonyi verset – szerzőjét se felejtsd e! Minél különlegesebbet, szebbet találsz, annál több pontot ér. (Lehetőleg ne legyen olyan, amit már másvalaki ír!) Csak egyetlenegyet kérünk A legszebbek ajándékkísérők és teremdíszítők lesznek!
III.
Assisi Szent Ferenc volt az első, aki 1223. december 25-én az itáliai Greccio melletti barlangban megelevenítette Jézus születésének történetét. Ez volt a világ első betlehemes játéka. Ez a hagyomány néhány év alatt, szinte mindenütt elterjedt. Rengeteg formája, válfaja ismeretes. Keresd ki lexikonokból, hogy mit értünk azon, hogy betlehemes játék vagy misztériumjáték vagy pásztorjáték? Írd le 3 mondatban, külön lapra!
IV.
Templomokban, otthonokban is szokás betlehemet állítani. Készíts egy betlehemet! Mindegy milyen anyagot választasz, a sóliszt-gyurmától a papírmaséig. Az elkészült munkákat a könyvtárban kiállítjuk. (szünet előtti utolsó napon haza lehet majd vinni az ünnepre)

A feladatmegoldások és a betlehem beadásának határideje december 20. hétfő

Határidő után beérkezett megoldásokat és betlehemeket nem áll módunkban elfogadni.

2010. december 11., szombat

Munkácsy trilógiája a Nemzeti Galériában

Nagy élmény a három képet együtt látni!
Ebben még az a különös, hogy még maga a festő sem láthatta így együtt ezt a három képet, mint most a látogatók!

Ajánlom akár a téli szünetre is programként!

A festő mellszobra szülővárosának Munkácsnak a főterén.

A szobortól nem messze volt a festő szülőháza, a régi Piac utca 3. szám alatti ház, amit azóta lebontottak. Az épület sóház volt a XVIII-XIX. században, a helyén épült négyemeletes ház homlokzatán 1969, a festő születésének 125. évfordulója óta ukrán nyelvű emléktábla hirdeti születésének helyét, és egy márványtáblán a szülőház domborműve van kivésve.
Az alábbi képen, a dombormű alatt az azóta elhelyezett magyar nyelvű tábla látható:

2010. december 9., csütörtök

Munkácsy

Gyere velünk szombaton a
Nemzeti Galériá
ba!

Megnézzük a Munkácsy trilógiát!
Nem kell előre jelentkezni, elég csak ott lenni, a HÉV-megállóban a 9. 13-as HÉV-nél jegyekkel és a belépődíjjal felszerelkezve!

Addig is lehet készülni:
A múzeum honlapján és a könyvtárunkban fellelhető Munkácsy monográfiákból:

1. Munkácsy/Bakó Zsuzsanna; Kürti Katalin, Sz; Ónody Magdolna 2004
2. Munkácsy Mihály/Székely András; Béres Zsuzsa; Engl Géza; Vargyas Kató 2000.
3. Munkácsy Mihály 1844-1900/Végvári Lajos 1955

2010. december 6., hétfő

Advent

Adventi feladatok 1.

I. Mi az advent?
(Több helyen is nézd meg a fogalom jelentését.)

II. Keress az adventre jellemző jelképeket! Legalább 3 jelképet írj le és magyarázd el, írásban – 2 mondatban - mit jelképez!

III. Gyűjts minél több karácsonyi (esetleg Mikulással kapcsolatos) képeslapot!
Csak már megírt, és postán megérkezett lapokat fogadunk el!
A külföldi lapok, valamint az 1990. előttiek többet érnek! A lapokat tedd borítékba, a borítékra írd rá a darabszámot és a nevedet! Felhasználjuk az osztálydíszítéshez, de téli szünet után visszaadjuk.

Leadási határidő: november 29.

Adventi feladatok 2.

Kiről nevezték el az alábbi decemberi jeles napokat?
Mindegyikről írj 3 mondatot kézzel egy külön lapra!


december 4.
december 6.
december 13.
december 21.
december 26.
december 28.
december 31.

A következő forrásokban segítséget találsz:
1. Jeles napok, ünnepi szokások 1997. Budapest
Írta: Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika
2. Szentek kislexikona 1999. Budapest Írta: Kristin E. White
3. http://www.katolikus.hu/szentek/d.html

Leadási határidő: december 6.

2010. november 30., kedd

Ady Endre még egyszer - születésnapja ürügyénImádság háború után

"Uram, háboruból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.

Nézd: tüzes daganat a szivem
S nincs, mi nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szivemre,
Hogy egy kicsit lohadjon.

Lecsukódtak bús, nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látnivalójuk,
Csak Téged, Téged látnak.

Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.

Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.

Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke."

----------------------------

A megrendítő vers írója, Ady nagy levélíró is volt. Naponta több levelet is írt, rokonoknak, barátoknak, szerkesztőknek, hitelezőknek. Levelezéséből is kirajzolódik nem mindennapi élete és eszméi. Levelezését itt olvashatod.

2010. november 26., péntek

Még mindig AdyrólAdja meg az Isten

Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten
Sírásaink végét,
Lelkünknek teljességes

S vágyott békességét,
Adja meg az Isten.

Adja meg az Isten,
Bár furcsa a világ,
Ne játsszak öl?, gyilkos,
Cudar komédiát,
Adja meg az Isten.
Adja meg az Isten,

Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.


Ady összes verseit megtalálod a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

2010. november 21., vasárnap

Ady Endre

Születésének évfordulója van ma.
Életrajzát és részleteket fontosabb verseiből itt találhatunk az Országos Széchenyi Könyvtár honlapján
a Jeles napok hivatkozás alatt a mai dátumnál.Simon M. Veronika festménye a költőrőlÉrdemes megnézni az alábbi videót a költő életéről:A videó a Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Könyvtárának összeállítása.
Elhangzó versek Latinovits Z. előadásában: Góg és Magóg..., Párizsban járt..., Sirni, sírni...
Ma is áll - emlékmúzeummá berendezve - a költő szülőháza a partiumi Érmindszenten.

2010. október 30., szombat

Vackor a piszén pisze kölyökmackóKormos István Vackor verses meséjéhez Reich Károly készített illusztrációkat.
Ezek a képek ma már elválaszthatatlanok a műtől.


Bélyeg is készült a képből, amely idén elnyerte a legszebb európai bélyeg címet.

Ez is egy újabb alkalom, hogy vegyük ki a polcról a halhatatlan Vackor könyveket!

2010. október 15., péntek

Egy 330 éves olvasókönyv

Miből tanult olvasni a kis Rákóczi?

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=653296

2010. október 1., péntek

Mondák - 6. osztályos könyvtári óra


1. csapat

Abonyi Zoltán rajza Mikszáth Kálmán Magyarország lovagvárai című művéből

Kérdések:
- Mit jelent a mappa, az ipa és tegez?
- Melyik nagy költő írt eposzt Két szomszédvár címmel?
- Mikszáth Kálmán gyakran és szívesen írt az északi országrészről. Miért?
- Milyen békekötés során jutott török kézre a vár 1645-ben?
- Ki volt Thököly Imre?
--------------------------------------------------------------------
2. csapat

Anonymus szobra a Városligetben

Kérdések:
- Anonymus eredeti szövegében milyen néven szerepel Zalán vezér?
- Mely híres magyar költő olvasta a névalakot Zalánnak?
- Anonymus művének műfaja gesta.
Mit jelent a szó?
- Milyen viszonyban álltak egymással a bolgárok és a görögök?
- Honnan ered valójában a hungarus népnév?
-------------------------------------------------------
3. csapat

A kép ugyanabból a díszes kiállítású műből való, mely az 1928-ban jelent meg a Révai-testvérek kiadásában.


Kérdések:
- Csakugyan egybe kell-e írni a szájhagyomány szót?
- Stibor vajda történetét Kisfaludy Károly is feldolgozta? Mikor?
- Nevezd meg Mikszáth leghíresebb novellásköteteit?
- Milyen típusai vannak a helyi mondáknak?
- Stíbor vajda sírkövét ismeri a művészettörténet. Mikor halt meg a vajda?
----------------------------------------------------
4. csapat

Tamási Áron síremléke Farkaslakán

Kérdések:
- Tudod-e hol található Farkaslaka? Mi az eredete a névnek?
- Valóban létezik olyan falu, hogy Szentlélek? Sorolj fel hasonló nevű falvakat?
- Mit tudsz Tamási Áronról? Foglald össze röviden az életét!
- Mit tudsz az önéletrajzról?
Mit jelentenek a zord és vadregényes szavak?
- Sorold fel Tamási Áron néhány művét!
- Olvasd el a könyvtárban a történet folytatását és írj rövid összefoglalót a név eredetéről!
--------------------------------------------------------
5. csapat

A képen a pusztakamarási Kemény család síremléke látható, amelyet Sütő András gyakran meglátogatott Lackó unokájával. Pusztakamarás Sütő András szülőfaluja, gyakori helyszíne az anyanyelvről szóló gondolatait tartalmazó regényeinek, így az "Engedjétek hozzám a szavakat" címűnek is.

Kérdések:
- Milyen magyar mondákat ismersz, amelyeknek állatok a főszereplői?
- Melyik szövegben szereplő állatot tudod kapcsolatba hozni a honfoglalással?
- Mely nyelvrokonaink ősi állata a medve?
- Fogalmazd meg, mi a különbség a monda és a legenda között?
- Kik a szöveg szereplői, Jatata és László?
- Tudod-e mi a karmantyú?
- Sorold fel Sütő András fontosabb műveit!

2010. szeptember 14., kedd

Még egyszer a tavaszi pályázatról

Mint tudjátok, 2010-ben is nyert pályázaton az iskolánk könyvtára könyveket.
Ezek történelmi, művelődéstörténeti, művészeti albumok, kézikönyvek.
Gyertek és keressétek, használjátok!

2010. szeptember 7., kedd

Pályázati könyvek

Örömhír! A képen látható könyvek, albumok, a könyvtárunk új kincsei.
A tavaszi pályázaton nyertük az OTP-Fáy Alapítványtól.
Máris használhatók!

2010. szeptember 1., szerda

2010. augusztus 25., szerda

2010. július 11., vasárnap

A könyvtár növényei


A könyvtár növényei is nyaralnak.
A kertünkben a tuja alatt pihenik ki a tanévet.
Úgy látom, ők sem bánják, hogy van még hátra valamennyi a szünetből! ;-)

2010. június 22., kedd

Vakáció


Éljen a nyár!Ma még várom azokat, akik tartoznak könyvvel!
Minden kedves könyvtárlátogatónak szép és tartalmas nyári szünetet kívánok!

Ida néni

2010. június 15., kedd

Könyvtartozások

Aki elkövette azt a gondatlanságot, hogy a mai napig nem rendezte a könyvtári tartozását, az feltétlenül tegye meg a következő napokban reggel 8 óra és dél között!

Azt is szeretném, ha a felesleges tankönyveiteket behoznátok a könyvtárba.
Minden ilyesmit elfogadok!

2010. június 14., hétfő

2010. május 3., hétfő

Ki gondolná!

... Hogy milyen könyveket szeret Oroszlán Szonja és Kálloy Molnár Péter?
Mit szeret olvasni Shell Judit, Kovács Ákos és Novák Péter?
Miért szeret könyvtárba járni Fábry Sándor?

Nézd meg itt:

http://tudasdepo.fszek.hu/hirek/?article_hid=164

Huszonöt ismert közéleti személyiség vall arról, hogy mit, hol és miért szeret olvasni.

2010. április 19., hétfő

Karinthy

Múlt pénteken színházban voltunk.
A Karinthy Színházban a Tanár úr kérem c. előadást néztük meg.
A színpadi változatot KARINTHY FRIGYES művei alapján Szakonyi Károly írta.
Rendezte
Karinthy Márton, az író unokája.
Az előadás után vele is beszélgethettünk.
(A képet Tóth Andi készítette)

Ez a program is kapcsolódik a hetedikesek projektmunkájához, amelyben az író életművét és a Karinthy család történetét dolgozták fel és mutatják be.
Keress Karinthy műveket, a Magyar Elektronikus Könyvtárban
és a mi könyvtárunkban!
A MEK-ben leginkább Karinthy Frigyes műveit találod,
pl. az Együgyű lexikont.
Jó mulatást!

2010. április 12., hétfő

Újabb "elveszett" könyvek

Újabb könyveket lehet megkeresni itt Szentendrén.

http://veszitsel.konyvtar.hu/

Ha megtaláltál egy könyvet, és benne van a 3x3 számjegyű azonosító, írd be a fenti honlapon a könyv sorában látható sárga panel megfelelő mezőibe.
A képen látható Nyomkereső című könyvet, már második megtalálója olvassa, de ismét kereshető :-)
Ha nincs benne ilyen kód, keress rá szerző vagy cím szerint, és ha megtaláltad, kattints a Megvan! gombra.
Szerencsés megtalálást és jó olvasást kívánok!

2010. április 7., szerda

Újra itt...

Szeretettel üdvözlök minden kedves valós és virtuális könyvtár- látogatót újra itt a rövidke kis szünet után!


Szerdán a kisérettségi miatt korlátozott a könyvtár nyitvatartása, de a könyvtári órák és a programok nem változnak. Figyeljétek a kiírásokat! És csütörtökön már minden a megszokott.
Ida néni

2010. április 3., szombat

Húsvét

Vas István:
Húsvéti ének a testről
(részlet)

Elárvult testének büszke biztonsága
Mosolyogva indult sírba, őszi sárba,
Mosolyát őrzi az újuló kikelet,
Hegyek, habok, hosszú útra hívó szelek.
Tavaszi szél zendül, mintha az az angyal
Szólana belőle vad, tavaszi hanggal,
Aki rég a nőknek – amikor kerestek
S nem lelték fűszerrel kenegetett tested –
Kiáltott.
Most nekem zeng, zenél, zúg, zizeg:
„Holtak közt az élőt miért keresitek?”

A kép a szentendrei skanzenben készült.

2010. március 31., szerda

A húsvéti nyúl titkaHogyan lett a nyúl húsvéti szimbólum? Mi köze a nyúlnak a húsvéthoz? Miért ez az állat hozza a húsvéti ajándékot?

A húsvéti, ajándékot hozó nyúl eredete bizonytalan, a források legkorábban az 1500-as években Németországban említik.

Hogy húsvéti szimbólum lett belőle, nagy valószínűséggel összefügg termékenységével: a szapora állat az újjászülető életet szimbolizálta. Ugyanígy a születő, feltámadó élet szimbóluma a tojás.

A húsvéti nyúl alakja az üregi nyúltól ered, belőle tenyésztették ki a mai házinyulat. Az időszámításunk előtti harmadik századig az üregi nyúl csak az Ibériai-félszigeten élt. Az olcsó húsforrást a légionáriusok terjesztették el az ókori római birodalom területén, majd a középkorban már egész Európa ismerte.

Érdekesség, hogy a gyorsan szaporodó nyulak elterjesztésében az előrelátó tengerészek is kivették részüket. A felfedező expedíciókra induló hajók rendszerint nyulakat is vittek magukkal, ezzel biztosítva hosszú távon a legénység hússzükségletét.

Forrás:

http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=9131


2010. március 23., kedd

Nagy könyvelhagyó nap!

2010. március 25-én ünnepli második születésnapját a Veszíts el egy könyvet! játék.
Az évfordulót – akárcsak tavaly - egy
“Nagy könyvelhagyó nap” megszervezésével szeretnék emlékezetessé tenni a játék kitalálói és más lelkes könyvtárosok.
Itt olvashattok erről bővebben:
http://blog.justhvk.hu/?p=2850
és még itt:
http://konyvtarostanar.klog.hu/2010/03/nagy-konyvelhagyo-nap-2010/
És - ami a legfontosabb - tartsd nyitva a szemedet holnap az iskolában! :-)

2010. március 18., csütörtök

Veszíts el egy könyvet

Egy ideje már Szentendrén is "vesznek el" könyvek.
Ez egy játék!
Ha szeretnél részt venni a játékban, regisztrálj a Könyvtárportálon!
http://veszitsel.konyvtar.hu/
Így könnyedén "elveszthetsz", de meg is találhatsz, megkereshetsz könyveket.
Nézd meg, mostanában ezek vesztek el.
Járj, nyitott szemmel!

Még többet olvashatsz a könyvelvesztő mozgalomról:
http://blog.justhvk.hu/?p=2850

A játék amerikai eredetű:
BookCrossing nevű könyvelvesztő mozgalom ötlete 2001-ben született meg Ron Hornbaker és felesége, Kaori fejében, amikor látták, milyen népszerű a WhereGeorges.com nevű jópofa site, amelyen amerikai bankjegyek útját lehet követni, vagy a PhotoTag.org, ahol meg eldobható fényképezőgépeket. Elkezdtek gondolkozni azon, hogy mi az, ami hasonlóképpen vándorolhat kézről kézre, és az emberek örömmel követik figyelemmel, hogy egy-egy darabja merre jár a világban. Nem kellett sok idő, hogy a tömött könyvespolcra tévedjen a tekintetük."