2010. október 1., péntek

Mondák - 6. osztályos könyvtári óra


1. csapat

Abonyi Zoltán rajza Mikszáth Kálmán Magyarország lovagvárai című művéből

Kérdések:
- Mit jelent a mappa, az ipa és tegez?
- Melyik nagy költő írt eposzt Két szomszédvár címmel?
- Mikszáth Kálmán gyakran és szívesen írt az északi országrészről. Miért?
- Milyen békekötés során jutott török kézre a vár 1645-ben?
- Ki volt Thököly Imre?
--------------------------------------------------------------------
2. csapat

Anonymus szobra a Városligetben

Kérdések:
- Anonymus eredeti szövegében milyen néven szerepel Zalán vezér?
- Mely híres magyar költő olvasta a névalakot Zalánnak?
- Anonymus művének műfaja gesta.
Mit jelent a szó?
- Milyen viszonyban álltak egymással a bolgárok és a görögök?
- Honnan ered valójában a hungarus népnév?
-------------------------------------------------------
3. csapat

A kép ugyanabból a díszes kiállítású műből való, mely az 1928-ban jelent meg a Révai-testvérek kiadásában.


Kérdések:
- Csakugyan egybe kell-e írni a szájhagyomány szót?
- Stibor vajda történetét Kisfaludy Károly is feldolgozta? Mikor?
- Nevezd meg Mikszáth leghíresebb novellásköteteit?
- Milyen típusai vannak a helyi mondáknak?
- Stíbor vajda sírkövét ismeri a művészettörténet. Mikor halt meg a vajda?
----------------------------------------------------
4. csapat

Tamási Áron síremléke Farkaslakán

Kérdések:
- Tudod-e hol található Farkaslaka? Mi az eredete a névnek?
- Valóban létezik olyan falu, hogy Szentlélek? Sorolj fel hasonló nevű falvakat?
- Mit tudsz Tamási Áronról? Foglald össze röviden az életét!
- Mit tudsz az önéletrajzról?
Mit jelentenek a zord és vadregényes szavak?
- Sorold fel Tamási Áron néhány művét!
- Olvasd el a könyvtárban a történet folytatását és írj rövid összefoglalót a név eredetéről!
--------------------------------------------------------
5. csapat

A képen a pusztakamarási Kemény család síremléke látható, amelyet Sütő András gyakran meglátogatott Lackó unokájával. Pusztakamarás Sütő András szülőfaluja, gyakori helyszíne az anyanyelvről szóló gondolatait tartalmazó regényeinek, így az "Engedjétek hozzám a szavakat" címűnek is.

Kérdések:
- Milyen magyar mondákat ismersz, amelyeknek állatok a főszereplői?
- Melyik szövegben szereplő állatot tudod kapcsolatba hozni a honfoglalással?
- Mely nyelvrokonaink ősi állata a medve?
- Fogalmazd meg, mi a különbség a monda és a legenda között?
- Kik a szöveg szereplői, Jatata és László?
- Tudod-e mi a karmantyú?
- Sorold fel Sütő András fontosabb műveit!