2014. április 15., kedd

Helyes válaszok a második matematikatörténeti feladatraMikor élt, hol?
Témakör, szakterület, eredmény, amiről emlegetjük
Neumann János
1903–1957 magyar
Játékelmélet.
A számítógépek 5 alapelvének a meghatározása.
Pascal
1623–1662 francia
Algebra, kombinatorika, valószínűségszámítás.
Számológépet alkotott, egy programozási nyelvet neveztek el róla.
Eratoszthenész
Kr. e. 276– Kr. e. 197 görög
Számelmélet.
a prímszámok előállítására használt eljárása, az Eratoszthenész szitája őrizte meg.
Fibonacci
1170–1250 olasz
Sorozatok.
Nevét azonban a róla elnevezett Fibonacci sorozatról ismerjük.
Fermat
1601–1665 francia
Számelmélet.
Fermat és Pascal együtt fedezték fel az első valószínűségszámítással kapcsolatos bizonyításokat.
Lobacsevszkij
1792–1856 orosz
Geometria.
Fő műve az új geometria, amelyet Bolyai Jánossal egy időben, tőle függetlenül fedezett fel. Ezért viseli a Bolyai-Lobacsevszkij geometria nevet.
Cantor
1845–1918 német
Algebra, halmazelmélet.
A halmazelmélet megteremtője.

Cardano
1501–1576 olasz
Algebra.
A másodfokú egyenlet megoldóképlete.