2012. január 26., csütörtök

Rákóczi és kora * jubileumi vetélkedő * 8. forduló

Alsósok:

Egészítsd ki az alábbi szöveget!
II. Rákóczi Ferenc 1676. március ... - én született a Zemplén megyei ... ban.
Édesanyja ..., 1685. és 1688. között a ... várat védte a ... ellen.
Mostohaapja ... volt.
A vár eleste után az ifjú Rákóczit elszakították családjától és a csehországi ... -ban nevelkedett.
Már felnőttként tért vissza felső-magyarországi birtokaira, ahol tapasztalta a ... .
A francia királlyal keresett szövetséget, de leveleit elfogták és őt magát a ... börtönbe vetették.
Innen ... szöktette meg.
Forrás:

5-6. osztályosok:
Gyűjtsd össze II. Rákóczi Ferenc életének 10 fontos helyszínét!
Jelöld be ezeket a vaktérképen és egy-egy mondatban írd le, hogy mi történt ott!
Írj mellé évszámot is!
Írhatsz olyan helyszínt is, amelyik ezen a térképen nem jelölhető. (Ha ilyet írsz, pontosan add meg hol található!)
Forrás:


7-8. osztályosok:

1. ) A hőmérséklet mérésére Európában a Celsius fok, az Egyesült Államokban a Fahrenheit skála használatos. Mikor dolgozták ki ezeket a hőmérséklet-mérési módszereket és hogyan viszonyulnak egymáshoz? Hogyan számítjuk át?
Vajon Rákóczi ismerhette-e ezeket?

2.) Járhatott-e Rákóczi a greenwichi csillagvizsgálóban?
(Nem azt kell bizonyítani, hogy járt ott, hanem hogy járhatott-e?)

3.) Főzhettek-e Rákóczi udvarában az első magyar nyomtatott szakácskönyvből?
Hol és mikor jelent meg ez a szakácskönyv? Milyen ételek receptjeit tartalmazta?

4.) Rákóczi korában kihegyezett, tintába mártott lúdtollal, pennával írtak.
De írhatott-e Rákóczi vagy a titkára, Ráday Pál töltőtollal?

5.) Jelen lehetett-e Rákóczi a Napkirály udvarában Molière: A tudós nők c. darabjának a bemutatóján?

Forrás:

Figyelem, most a középiskolások kérdései (9 - 13. évfolyam) egységesek!
9-13. osztályosok:

1.) Tanulhatta-e Rákóczi pontosan és részletesen a vérkeringés rendszerét?
Tudhatta-e a szív vérkeringésben betöltött szerepét?
Ki és mikor írta ezt le először tudományosan?

2.) Mi a Boyle–Mariotte-törvény? Tanulhatta ezt Rákóczi?

3.) Szállóigévé vált mondattal kezdődik II. Rákóczi Ferenc manifesztuma, melyet Munkácson 1703. juúnius 7-én íratott Ráday Pál gróffal és 1704. január közepén küldött szét az ország rendjeihez és a külföldi hatalmakhoz, okát adni felkelésének.
"Ismét kiújulnak a jeles magyar nemzet sebei..."
Hogy szólt latinul ez a mondat?
Jelöld meg, hol található meg az interneten ez a dokumentum magyarul!

Forrás:

BEADÁSI HATÁRIDŐ: február 6. hétfő