2012. február 20., hétfő

Rákóczi és kora * jubileumi vetélkedő * 10. forduló

Az utolsó forduló kérdései

Alsósok:

Ki ő és milyen kapcsolatban állt II. Rákóczi Ferenccel?
Keresd meg a lexikonban az alábbi rörténelmi személyiségeket és írd le egy mondatban a kapcsolatot:

- Esze Tamás
- Rákóczi József
- Bottyán János
- Mikes Kelemen
- Ráday Pál
- Bercsényi Miklós
- Rákóczi Júlianna
- Zrinyi Péter
- II. Rákóczi György
- Thököly Imre

Forrás:

5-6. osztályosok:


1. Mi volt Rákóczi kedvenc időtöltése a száműzetésben?
Milyen szerszámokat használhatott ehhez a munkához? Legalább hármat írj!

2. Rákóczi halála után a száműzött kurucok szerettek volna visszatelepedni Magyarországra, kérvénnyel fordultak Mária Terézia királynőhöz, hogy hazajöhessenek.
Mit válaszolt nekik az uralkodó? Négy szóból álló latin mondat.

3. Mely pénzeken szerepel vagy szerepelt korábban II. Rákóczi Ferenc portréja?

4. A kurucz korról készült egy film, amelynek zenéjét egy olyan zeneszerző írta, akiről Szentendrén tér van elnevezve.
Mi a film címe?
Ki a zeneszerző?
Kinek a regényéből készült a film?

Forrás:

7-8. osztályosok:

Ihatott-e Rákóczi Meisseni porcelán edényből?
Ki, miből és hogyan készítette el ezt az anyagot?

Forrásként érdemes forgatni a könyvtárban is meglévő Balázs Lóránt A kémia története c. művét.

A középiskolások kérdései (9 - 13. évfolyam) egységesek!
9-13. osztályosok:

Melyik versből van a részlet:
"Egyedűl hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását-
Egyedűl, egyedűl
A bujdosók közűl,
Nagy Törökországban!...
Hacsak itt nem lebeg sírjában nyugvó
Rákóczinak lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában!"

Ki írta? Mi a vers címe, kiről szól? Melyik tenger mormolását hallgatja? Hol?
Mutatsd be néhány mondatban a versben bemutatott személyiség életét és munkásságát, valamint a történelmi helyzetet, amiben élt.

Forrás:

BEADÁSI HATÁRIDŐ: március 12. hétfő