2011. február 5., szombat

Újabb furfangos feladat

Az előző heti rejtvény megfejtése:

Egy törtegyütthatós egyenlet. Ha az egyenletet megoldjuk, eredményül nyolcvannégyet kapunk. 33 éves korában nősült, 38 éves korában lett apa, 80 éves korában elveszítette fiát, 84 éves korában meghalt.


**************

A heti feladat is ókori rejtvény.
Szintén könnyen lefordítható az algebra nyelvére.

Nehéz zsákokkal rakodtan dúsan
Szamár s öszvér haladnak nagy búsan.
Nyög a szamár, mire a pajtása:
Tán fáj már uraságod háta?
Én nem nyögök, pedig ha egy zsákot
Adnál abból ami nyomja hátod,
Kétszer annyit, mint te, vinnék akkor,
De ha tőlem átvennél egy zsákot,
Egyformán szidhatnók a világot.
Számtantudós: Ennyi bánat láttán
Hamar mondd meg:
Hány zsák volt az állatok hátán

(Eukleidész)