2012. november 13., kedd

Elektronikus, digitális, virtuális

Mi a különbség, mi az azonosság, mit jelent ez a három fogalom:


Az elektronikus és a digitális könyvtár

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár
Az elektronikus könyvtár fogalmát annak az állapotnak a leírására használjuk, amelyben a dokumentumokat elektronikus formában tárolják, nem pedig papíron vagy egyéb, helyhez kötött médiumon. Olyan intézmény vagy részleg, amely a hagyományos könyvtári tevékenységeket (beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés, tájékoztatás stb.) jellemzően számítógépes támogatással, elektronikus dokumentumokat (is) használva végzi.
A digitális könyvtárak olyan szervezetek, amelyek egy meghatározott közösség (meghatározott közösségek) számára eszközöket nyújtanak digitális művek gyűjteményeinek azonnali és gazdaságos eléréséhez. Egyszerűbben: a digitális könyvtár az elektronikus könyvtáron keresztül érhető el, annak részét képezi.
Az elektronikus és digitális könyvtárak szöveges dokumentumai lehetnek csak elektronikusan létezők, illetve nyomtatott művek digitalizált változatai. Emellett képi és filmes dokumentumok is lehetnek állományukban. Pl. a MEK-ben gyűjtött dokumentumok a következő főbb csoportokba sorolhatók:
1. klasszikus szépirodalom: Ennek részeként gyűjtendő a magyar vagy a magyarra fordított világirodalom, továbbá az idegen nyelvre fordított magyar irodalom.
2. kortárs magyar szépirodalom: A szerzők engedélyével a MEK gyűjti a mai magyar nyelvű irodalom alkotásait, köztük a határon túli írók műveit is.
3. tudományos publikációk: Magyar szerzők által írt vagy magyarra fordított tudományos művek, beleértve az egyetemeken, főiskolákon, tudományos kutatóintézetekben készülő és papíron nehezen terjeszthető ún. "szürke irodalmat" is: konferencia előadások, disszertációk, szakdolgozatok, munkaanyagok, tanulmányok stb.
4. oktatási anyagok: A felső-, a közép- és az alsófokú oktatásban használható, magyar nyelvű segédletek, jegyzetek, tankönyvek és ismeretterjesztő művek.
5. referensz művek: Magyar nyelvű szótárak, lexikonok, bibliográfiák, címlisták és egyéb kézikönyvek.
Magyar Elektronikus Könyvtár


6. egyéb szöveges dokumentumok: Például szórakoztató irodalom, vallásos szövegek, útikönyvek, vicc- és receptgyűjtemények stb., melyek terjedelmük és színvonaluk alapján archiválásra érdemesek.
7. nem szöveges dokumentumok: Magyar vonatkozású térképek, továbbá kották és a fenti csoportokhoz kapcsolódó egyes multimédia dokumentumok ill. szoftverek (pl. oktatóprogramok, vagy egy adott témát feldolgozó Web-anyagok).
Digitális Irodalmi Akadémia

A bejegyzés forrása:
Typotex Elektronikus Kiadó Kft. 2007.  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/virtualis-elektronikus/adatok.html (2012. nov. 13.)