2008. november 27., csütörtök

Fogalmak, amelyeket gyakran használunk a könyvtárban

SZAKIRODALOM
Tudományos és ismeretterjesztő irodalom, amelyet szakmai igénnyel veszünk a kezünkbe, egy-egy téma megismerésére. Témák szerint található a polcon.
SZÉPIRODALOM
Epikus, prózai és drámai művek, amelyek művészi vagy szórakoztató igénnyel íródtak. A könyvtári polcokon szerzői betűrendben találjuk.
KÉZIKÖNYV
Lexikonok, enciklopédiák, szótárak, adattárak és más, a tájékoztatásban használt művek a könyvtárban. Nem kölcsönözhető állományrész.
LEXIKON
Az ismeretek összességét vagy egy-egy szaktudomány fogalmait, neveit betűrendben ismertető kézikönyv. Fajtái: általános- és szaklexikon.
ENCIKLOPÉDIA
Tematikus elrendezésű kézikönyv.
Az információt a lexikonnál nagyobb, összefüggő csoportokban tárgyalja.
Alkalmas arra, hogy az egyes tudományágak és eredmények összefüggéseire mutasson rá.
SZÓTÁR
A nyelv szókincsét vagy ennek egy részét tartalmazó, betűrendbe sorolt jegyzék. Egynyelvű (magyarázó) és kétnyelvű ~ -ak vannak.
CÍMSZÓ
Lexikonokban, szótárakban a szócikk első szava. Vastag betűvel van szedve.
A lexikonok és a szótárak a címszavak betűrendjében épülnek fel.
SZÓCIKK
A lexikonokban, szótárakban a címszó és annak ismertetése. Tartozhat hozzá irodalomjegyzék is.
CÍMLAP
A könyveknek (általában) az első lapja, amely a könyv legfontosabb adatait tartalmazza.
Az első oldal neve címoldal, a hátoldal neve verzó.
KOLOFON
A címlap hátoldalán vagy a könyv végén a kiadásra vonatkozó adatokat közlő záradék.
RAKTÁRI JELZET
Betűkből és számokból vagy ezek kombinációjából áll. Rákerül a dokumentumra és a katalóguscédulára vagy az elektronikus katalógusba. Megmutatja a könyvek helyét a polcon.
TÁRGYMUTATÓ
Egy mű kulcsszavainak betűrendes felsorolása. A tárgymutató feltünteti a kulcsszó részletes kifejtésének helyét és az összes említésének oldalszámát.
NÉVMUTATÓ
A könyvben szereplő jelentősebb személynevek betűrendes felsorolása. A névmutató feltünteti azokat az oldalszámokat is, ahol említést tesznek, vagy bővebben szólnak az adott személyről.
ANTOLÓGIA
Gyűjteményes kötet. Több szerző műveiből válogatott és összeállított könyv.
MONOGRÁFIA
Egy tudományos kérdés egészét részletekbemenően ismertető mű.