2009. március 13., péntek

Március 15.

1848. március 15. eseményei


 • Reggel 8 óra: Az előző este kitűzött gyülekezési időpont a Pilvaxban.
 • 8 óra után: A Pilvaxban Petőfi először szavalja el a Nemzeti dalt.
 • Negyed 9 és fél 9 között: Indulás az orvosi egyetemre, Petőfi ismét elszavalja a Nemzeti dalt.
 • 10 óra: A mérnök- és jogászhallgatók csatlakozása az Egyetem téren, Petőfi harmadszor is elszavalja a Nemzeti dalt. A tömeg a Landerer-nyomdához vonul.
 • Fél 11 körül: A lefoglalt gépeken megkezdik a 12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatását.

 • Fél 12: A tömegnek Petőfi negyedszer is elszavalja a Nemzeti dalt, kezében a kinyomtatott példánnyal.

 • Fél 1 tájban: A tömeg eloszlik. Petőfi az író társaival együtt végigjárja a szerkesztőségeket, a sajtószabadság hírével a cenzúra mellőzésére biztatja azokat.

 • Délután 3 óra: A Múzeum-kertben népgyűlést tartanak. Hat fős bizottság megy a városi tanácshoz, Petőfi tagja lesz.

 • 4 óra tájban: A városházán 13 fős Közbátorsági Választmányt választanak, Petőfi ennek is tagja lesz.

 • 5 óra körül: A Közbátorsági Választmány kb. 20.000 fős tömeg kíséretében elindul Budára, a helytartótanácshoz, követelve a cenzúra eltörlését, Táncsics Mihály szabadon bocsátását és a katonai beavatkozás megakadályozását.

 • 7 és fél 8 között: A tömeg visszaindul a kiszabadított Táncsiccsal Pestre.

 • 8 óra után: Díszelőadás a Pesti Magyar (Nemzeti) Színházban.

 • 10 óra: A városházán megkezdi első tanácskozását a Közbátorsági Választmány.
Forrás:I. Márkus István: Forradalom és szabadságharc 1848-1849. Bp. Móra, 1968. 154. p.

A fenti Petőfi-szobor a kárpátaljai Ungváron áll, Ferenczy Béni alkotása.
Az emléktábla Munkácson van a várban.