2015. január 13., kedd

Gyakorlás a hatodikosok könyvtári órájához

Könyvtári alapfogalmak

Vízszintes
5. Líra, dráma és epika egyetlen szóval.
7. Egy adott szempont szerinti dokumentumjegyzék.
8. Válogatott, rendszerezett, feltárt és megőrzésre szánt dokumentumgyűjtemény.
9. A szépirodalom így van elrendezve a polcon.
10. Egy adott könyvtár dokumentumainak elektronikus adatbázisa.
11. Tematikus elrendezés.
12. Gyors, elsődleges tájékozódásra szolgáló dokumentumok helye a könyvtárban.
Függőleges
1. Tematikus felépítésű kézikönyv.
2. Egynyelvű is van belőle
3. Egy mű kulcsszavainak betűrendbe rendezett felsorolása.
4. Napilap, hetilap vagy folyóirat.
5. Az ismeretközlő irodalom egyetlen szóval.
6. Betűrendes felépítésű kézikönyv.