2016. szeptember 28., szerda

Egyiptom - órák a könyvtárban

Az ötödikesek és a kilencedikesek is Egyiptomról gyűjtöttek anyagot a könyvtárban.

A témák az egyes csoportok számára:

1. csapat – Egyiptom a Nílus ajándéka
Az Egyiptomi Birodalom
& fekvése, természeti kincsei
& Fekete föld, vörös föld, Alsó- és Felső-Egyiptom
& a birodalom kialakulása
& az állam
& a fáraó – hatalmi jelképek

2. csapat – Egyiptomi hétköznapok, életmód
& az egyiptomi társadalom felépítése – fáraó, előkelők, közrendűek
& család, nő, gyerekek
& játék, szórakozás
& öltözködés
& étkezés
& lakóhely
3. csapat – Hitvilág
& többistenhit – Ízisz, Ozirisz, Ré
& istenábrázolások
& szent állatok
& mumifikálás
& a túlvilágba vetett hit
& temetkezés, papok

4. csapat – TUDOMÁNYOK, ÍRÁS
& orvostudomány (múmiák elkészítése)
& csillagászat (földművelés)
& matematika – számok – piramisépítészet

5. csapat – MŰVÉSZET
& festészet, falfestmények, festett tárgyak
& szobrászat – óriási szobrok, kis szobrok
& az ábrázolás sajátosságai
& hétköznapi jelenetek