2017. február 17., péntek

Egynyelvü szótárak

Emlékeztető a 10-ikesek magyar nyelv óráján elhangzottakról. Melyek a magyar nyelv egynyelvű szótárai? 
Hogyan használjuk az egynyelvű szótárakat? Milyen típusú egynyelvű szótárak vannak? Mi a jelentősége ezeknek a kézikönyveknek?